Hlavní menu:


7. neděle v mezidobí

20.02.2009, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní info

Příští neděle je první neděle postní. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování našich hříchů. Je také velice dobré vykonat si včas dobrou svatou zpověď.
Bohoslužby v přístím týdnu jsou v následujícím pořadu: Na popeleční středu bude ranní mše svatá s udělováním popelce v 7:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého. Večerní mše svatá s udělováním popelce bude pak v arciděkanském kostele NPM. V pátek po popeleční středě bude ranní mše svatá jako obvykle v 7:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého. Od 17:15 pak bude v arciděkanském kostele NPM křížová cesta a od 18:00 mše svatá. O 1. neděli postní bude také při všech bohoslužbách udělována svátostina popelce, pro ty, kdo se nebudou moci účastnit bohoslužby na popeleční středu. Ostatní bohoslužby jsou v pravidelném pořadu.
Po celou dobu postní budou probíhat pobožnosti křížové cesty vždy od 17:15 v arciděkanském kostele NPM a následně pak bude od 18:00 mše svatá.
Sbírka z minulé neděle vynesla 10 560,- Kč.
Sbírka z této neděle je věnována na charitativní činnost svatého otce.
Na 2. neděli postní 8. března přijede k nám do farnosti na pastorační návštěvu otec biskup mons. Jan Baxant. Dopoledne bude jen 1 mše svatá, a to od 10:00. To proto, abychom se setkali s otcem biskupem v co největším počtu.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby i věcné dary.

Přejeme Vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: Ohlasky7.doc, 391 kB


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |