Hlavní menu:


7. neděle velikonoční

15.05.2010, autor: Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 16. května 2010

1. Dnes slavíme 7. neděle velikonoční, den modliteb za sdělovací prostředky

2. V tomto týdnu nás čekají tyto památky a slavnost:

Pondělí: Poutní Slavnost sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka (patrocinium našeho kostela, přeložena z neděle)
Úterý: Sv. Jana I., papeže a mučedníka
Čtvrtek: Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Pátek: Sv. Kryštofa Magallanese, kněze; a druhů, mučedníků
Sobota: Sv. Rity z Cascie, řeholnice

3. Příští neděle je Slavnost Seslání Ducha sv., Boží hod Svatodušní.

4. Tento týden budou tyto výjimky v pořadu bohoslužeb:

Májová pobožnost bude nadále po ranní mši sv.
Před večerní mší sv. (po růženci) se budeme modlit litanie k Panně Marii; po večerní mši sv. se spojíme v modlitbě novény k Duchu sv.

V pondělí budeme slavit poutní mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého. Mše sv. ranní v 7:30 i večerní v 18:00. Před večerní mší sv. se pomodlíme růženec od 17:00, poté zpívané nešpory od 17:30. Po mši sv. pak budou ještě litanie ke cti sv. Jana Nepomuckého. (novéna tento den pouze soukromě)

V sobotu večer – na vigilii před Slavností Ducha sv. – bude mše sv. v kostele sv. Jana od 18:00 s prodlouženou bohoslužbou slova. Před ní od 17:00 růženec a od 17:30 zpívané nešpory.

5. Tento pátek opět zveme všechny mladší ministranty na ministrantskou schůzku. Začátek bude opět v 17:15 hod – v arciděkanském kostele.

6. Dne 12. června se v Litoměřicích koná diecézní setkání ministrantů. Přihlašujte se u jáhna Kamila nejpozději do 3. června. Podrobnosti tamtéž.

7. Blíží se další vydání Farního občasníku. Uzávěrka příspěvků je toto úterý. Své příspěvky můžete přinést na faru, nebo lépe poslat na emailovou adresu obcasnik@seznam.cz .

8. V sobotu 29. května se uskuteční farní pouť ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Výjezd autobusem bude v 7:30 hod. z Komenského náměstí. Na pouť se přihlašujte v zákristii nebo na faře nejpozději do tohoto pátku! Návrat v odpoledních hodinách, cena dle počtu poutníků.

9. Dnes je poslední možnost podat závaznou přihlášku na farní tábor, který se uskuteční od 7. do 14. srpna.

10. Prosíme všechny děti, které si jdou při sv. přijímání jen pro požehnání (pro křížek), aby si vždy dávaly prst přes ústa.

11. Tento pátek zve mateřské centrum všechny maminky s dětmi do Mateřského centra v Zálužanské ulici na přednášku o. Radka. Začátek v 9:30. Tématem tohoto setkání je Don Bosco.

12. Rovněž v pátek se v arciděkanském kostele od 19:00 hod. koná absolventský koncert. Na varhany hraje studentka ZUŠ Jana Veselá. Vstupné dobrovolné.

13. Naše farnost pod záštitou primátora města pořádá veřejnou sbírku na podporu provedení kopií soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Ignáce z Loyoly, které by se měly znovu postavit zvenčí na původní místo u hlavního vchodu do arciděkanského kostela. Vaše příspěvky na tuto „Svatojánskou sbírku“ můžete posílat na účet č. 35-480647339/0800. Sbírka probíhá až do měsíce září 2010. Cena kopie jedné sochy se pohybuje kolem 0,5 mil. Kč.

14. Svatební oznámení: Pavel Vosáhlo, nar. 12. 6. 1972 v Jičíně, syn Jiřího a Miloslavy Vosáhlových; a Monika Bláhová, nar. 20. 10. 1976 v Praze, dcera Františka a Anny Bláhových, si udělí svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou způsobit neplatnost manželství, je povinen ve svém svědomí tuto skutečnost nahlásit na farním úřadě. Vzpomeňme v modlitbě na tyto snoubence.

15. Jako na mnoha jiných místech v naší republice, tak i v naší farnosti se uskuteční 28. května od 18:00 do 24:00 tzv. Noc kostelů. Jde o zpřístupnění kostelů ve večerních a nočních hodinách široké veřejnosti a přiblížit návštěvníkům kostel nejen jako bohoslužebné místo pro hrstku věřících. V našem městě se zapojily všechny místní křesťanské církve, otevřené budou následující objekty: děkanský kostel s vyhlídkovou věží, kostel sv. Jana Nepomuckého s věží, kostel sv. Havla a modlitebna Jednoty bratské.
Pro tuto akci hledáme především dobrovolníky pro pomoc při organizaci a propagaci a prosíme Vás, abyste na úspěch této akce pamatovali i ve svých modlitbách.
Dobrovolníci se mohou nabídnout v sakristii, nebo u Václava Nováka, který je koordinátorem akce. Prosíme zvláště o dobrovolníky, kteří by vypomohli s hlídáním otevřených kostelů. Časový harmonogram je v sakristii. Děkujeme.
Aktualizovaný program je vyvěšen na webových stránkách www.nockostelu.cz.

16. Tuto středu, 19. května po mši sv., se koná setkání rodičů dětí, jež budou letos přijímat první svaté přijímání.

17. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden!

Ke stažení: Ohlasky-7.-nedele-velikonocni.doc, 118 kB


Biblický citát na dnešní den
Zpod trůnu Beránka vytékala řeka živé vody. (Zj 22:1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |