Hlavní menu:


7. neděle velikonoční

19.05.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

1. Dnes slavíme 7. neděli velikonoční - Den modliteb za sdělovací prostředky.
Svátky a památky tohoto týdne:
Pondělí: Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků
Úterý: Sv. Rity z Cascie, řeholnice
Pátek: Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve a sv. Řehoře VII., papeže
Sobota: Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Příští neděle: Slavnost Seslání Ducha svatého

2. Po celý týden se po mši sv. budeme modlit novénu k Duchu sv.

3. Ve středu se koná další setkání biblických příznivců. Začátek promýšlení textů v 19:00 na faře.

4. V sobotu bude v kostele sv. Jana Nepomuckého Vigilie Slavnosti Ducha sv. Růženec se budeme modlit od 17:00, nešpory od 17:30 a mše sv. s průvodem svící a prodlouženou bohoslužbou slova v 18:00. Při ní také obnova přijatých závazků biřmování.

5. Řád františkánů již dlouhá léta zaštiťuje a duchovně provází věřící, kteří se již dříve přihlásili mezi členy tzv. „Rytířstva Neposkvrněné“. Tito věřící, nosící vždy u sebe medailku Neposkvrněné Matky Boží každý den prosí o její ochranu v krátké rytířské modlitbě. Kdo by se chtěl připojit a vstoupit do řad rytířstva, má nyní možnost se přihlásit, buď na faře, nebo u Ing. Jaroslava Tojšla. Nejedná se o nějaký klášterní řád, ale o obyčejné otce, matky i svobodné, kteří se jen spojují ve stejné modlitbě.
Ti, co již v této skupince jsou, prosíme, aby své členství oznámili na faře, abychom věděli, kolik nás tu je.

6. Zveme všechny děti od 7 let na farní tábor, který se uskuteční ve dnech 11. – 18. 8. v Drhlenech. Přihlášky je možné si vyzvednout v zákristii. Prosím odevzdejte je nejpozději do 10.6.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti. Taktéž za úklidy kostelů. Přejeme vám všem krásnou neděli a požehnanou přípravu na slavnost Seslání Ducha svatého.

Ke stažení: 7.-nedele-velikonocni-1.doc, 27 kB


Biblický citát na dnešní den
Jednejme podle Ducha. (Gal 5,25)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |