Hlavní menu:


Izrael

Panorama Jeruzaléma z Olivetské hory
Panorama Jeruzaléma z Olivetské hory
Nazaret - bazilika Zvěstování Páně
Nazaret - bazilika Zvěstování Páně
Betlém Pole pastýřů -
Betlém Pole pastýřů - "beduínský stan"
Františkáni měli s volbou architekta A. Barluzziho šťastnou ruku
Františkáni měli s volbou architekta A. Barluzziho šťastnou ruku
Betlém - bazilika Narození Páně
Betlém - bazilika Narození Páně
Betlém - schody ke kapli Narození Páně
Betlém - schody ke kapli Narození Páně
Místo Narození Páně
Místo Narození Páně
Betlém - kostel sv. Kateřiny
Betlém - kostel sv. Kateřiny
Betlém - Mléčná jeskyně
Betlém - Mléčná jeskyně
Betlém - zeď oddělující Palestinu od Izraele. Náš hotel Paradiso byl kilometr od checkpointu, ten kilometr jsme jednou popojížději 45 minut
Betlém - zeď oddělující Palestinu od Izraele. Náš hotel Paradiso byl kilometr od checkpointu, ten kilometr jsme jednou popojížději 45 minut
Betfage - vjezd do Jeruzaléma na oslátku
Betfage - vjezd do Jeruzaléma na oslátku
Betfage
Betfage
Betfage - vyhlídka na Betánii
Betfage - vyhlídka na Betánii
Jeruzalém - celé staré město od severu až po Sión na jihu
Jeruzalém - celé staré město od severu až po Sión na jihu
Chrám Božího hrobu - dvě šedé kupole uprostřed
Chrám Božího hrobu - dvě šedé kupole uprostřed
Skalní dóm. Židé věří, že na této skále se chystal Abrahám obětovat Izáka
Skalní dóm. Židé věří, že na této skále se chystal Abrahám obětovat Izáka
Jeruzalém - sestup z Olivetské hory do údolí Cedronu
Jeruzalém - sestup z Olivetské hory do údolí Cedronu
Pán zaplakal
Pán zaplakal
Sión vlevo a mešita al-Aksá. Muslimové věří, že právě do této mešity cestoval Mohamed z mešity v Mekce za jednu noc na okřídleném oři.
Sión vlevo a mešita al-Aksá. Muslimové věří, že právě do této mešity cestoval Mohamed z mešity v Mekce za jednu noc na okřídleném oři.
Skalní dóm, nad ním vpravo chrám Božího hrobu, nad ním vlevo věž německého ev. kostela Vykupitele
Skalní dóm, nad ním vpravo chrám Božího hrobu, nad ním vlevo věž německého ev. kostela Vykupitele
Getsemany - Bazilika národů
Getsemany - Bazilika národů
Getsemany - skála, na které se Ježíš modlil: Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich
Getsemany - skála, na které se Ježíš modlil: Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich
V getsemanské zahradě - některé olivy jsou staré až 2000 let
V getsemanské zahradě - některé olivy jsou staré až 2000 let
Kostel hrobu Panny Marie
Kostel hrobu Panny Marie
Hnojná brána - vstup do starého města
Hnojná brána - vstup do starého města
Uvedení židovského chlapce do dospělosti - bar micva
Uvedení židovského chlapce do dospělosti - bar micva
Zeď nářků
Zeď nářků
Siónská/Davidova brána
Siónská/Davidova brána
Sión - bazilika Zesnutí Panny Marie
Sión - bazilika Zesnutí Panny Marie
Sión - Večeřadlo
Sión - Večeřadlo
Symbolický Davidův hrob
Symbolický Davidův hrob
Zesnutí Panny Marie
Zesnutí Panny Marie
Cesarea - římský akvadukt, přivádějící vodu z Karmele
Cesarea - římský akvadukt, přivádějící vodu z Karmele
Karmel - místo vítězství proroka Eliáše, Panna Maria karmelská
Karmel - místo vítězství proroka Eliáše, Panna Maria karmelská
Haifa z Karmele
Haifa z Karmele
Kána galilejská
Kána galilejská
Kána galilejská - nádoba na víno
Kána galilejská - nádoba na víno
Osvěžení v Káni Galilejské
Osvěžení v Káni Galilejské
Nazaret - bazilika Zvěstování Páně
Nazaret - bazilika Zvěstování Páně
Nazaret - bazilika Zvěstování Páně
Nazaret - bazilika Zvěstování Páně
Nazaret - bazilika Zvěstování Páně
Nazaret - bazilika Zvěstování Páně
Nazaret - kostel sv. Josefa
Nazaret - kostel sv. Josefa
Nazaret
Nazaret
Nazaret z hotelu - vpravo na obzoru hora Tábor (9 km)
Nazaret z hotelu - vpravo na obzoru hora Tábor (9 km)
Výstup na Tábor
Výstup na Tábor
Tábor - bazilika Proměnění Páně
Tábor - bazilika Proměnění Páně
Tábor - bazilika Proměnění Páně
Tábor - bazilika Proměnění Páně
Genezaretské jezero
Genezaretské jezero
Plavba po Genezaretském jezeře
Plavba po Genezaretském jezeře
Kafarnau - moderní kostel sv. Petra je vybudován nad domem sv. Petra
Kafarnau - moderní kostel sv. Petra je vybudován nad domem sv. Petra
Svatý Petr v Kafarnau
Svatý Petr v Kafarnau
Kafarnau
Kafarnau
Hora blahoslavenství
Hora blahoslavenství
Genezaretské jezero z Hory blahoslavenství
Genezaretské jezero z Hory blahoslavenství
Jordán - místo přechodu při návratu z Egypta a křtu Páně
Jordán - místo přechodu při návratu z Egypta a křtu Páně
Jordán - obnova křtu
Jordán - obnova křtu
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jericho - Hora Pokušení
Jericho - Hora Pokušení
Jericho, 10 000 let stará obranná věž v nejstarším městě na světě
Jericho, 10 000 let stará obranná věž v nejstarším městě na světě
Jericho - datle
Jericho - datle
Mrtvé moře
Mrtvé moře
Léčivé účinky bahna z Mrtvého moře jsou okamžité
Léčivé účinky bahna z Mrtvého moře jsou okamžité
Hora Nebó, odkud Mojžíš spatřil zaslíbenou zemi od Olivetské hory až po Hermon (Dan), Dt 34,1. Světlý šikmý proužek uprostřed snímku těsně pod horizontem
Hora Nebó, odkud Mojžíš spatřil zaslíbenou zemi od Olivetské hory až po Hermon (Dan), Dt 34,1. Světlý šikmý proužek uprostřed snímku těsně pod horizontem
Ain Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele
Ain Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele
Ain Karem - kostel Navštívení Panny Marie
Ain Karem - kostel Navštívení Panny Marie
Jaffa/Joppe - kostel sv. Petra
Jaffa/Joppe - kostel sv. Petra
Jaffa - pohled k Tel Avivu
Jaffa - pohled k Tel Avivu
Jaffa - hodinová věž
Jaffa - hodinová věž
Betánie - kostel sv. Lazara. Ježíš zde nocoval - do jeruzalémského chrámu to jsou jen 3 km
Betánie - kostel sv. Lazara. Ježíš zde nocoval - do jeruzalémského chrámu to jsou jen 3 km
Trnová koruna na stropě kaple Bičování v Antoniu - počátek křížové cesty
Trnová koruna na stropě kaple Bičování v Antoniu - počátek křížové cesty
Staré město v době Ježíšově - křížová cesta vedla z Antonia na Golgotou
Staré město v době Ježíšově - křížová cesta vedla z Antonia na Golgotou
Třetí zastavení na křížové cestě Via Dolorosa
Třetí zastavení na křížové cestě Via Dolorosa
Chrám Božího hrobu
Chrám Božího hrobu
Puklá skála na vrcholu Golgoty (výřez v podlaze 1. patra chrámu)
Puklá skála na vrcholu Golgoty (výřez v podlaze 1. patra chrámu)
Vrchol Golgoty - místo ukřižování
Vrchol Golgoty - místo ukřižování
Kámen posledního pomazání
Kámen posledního pomazání
Rotunda v chrámu Božího hrobu
Rotunda v chrámu Božího hrobu
Vstup do svatyně Božího hrobu
Vstup do svatyně Božího hrobu
Vchod do chrámu Božího hrobu
Vchod do chrámu Božího hrobu
Na velikonoce roku 1579 Turci nepustili řeckého patriarchu do chrámu. Oheň si přesto našel cestu - na zápraží chrámu Božího hrobu
Na velikonoce roku 1579 Turci nepustili řeckého patriarchu do chrámu. Oheň si přesto našel cestu - na zápraží chrámu Božího hrobu

Biblický citát na dnešní den
Bloudící dostanou rozum. (Iz 29,24)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |