Hlavní menu:


Křesanství "Made in China"

05.07.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Zamyšlení vrchního britského rabína Jonathana Sackse

V Perspektivách14 Martin T. Zikmund publikuje z úvahy britského rabína, kde je vzdán hold křesanství. To, co bylo kdysi hlavním exportním artiklem i příčinou evropské dynamiky, totiž křesanská víra, dostává podle něj novou značku: made in China. A tím se úpadek křesanství obrací v jeho nový vzestup.
Článek v Perspektivách rozhodně stojí za přečtení - za nosné sdělení považuji:
"Jako nekřesan to považuji za fascinující ," říká naplno vrchní britský rabín a pokračuje: " Evropa ztrácí právě to, co ji kdysi učinilo velkou, zatímco Čína, světově nejrychleji rostoucí ekonomika, to objevuje."

Anglicky hovořícímu čtenáři samozřejmě doporučuji originál včetně chladného anglického vtipu na závěr, ze kterého opravdu zamrazí.

Originální text viz http://incredolous.blogspot.com/2011/05/lord-jonathan-sacks-chief-rabbi-of.html


Biblický citát na dnešní den
Velebím tě, Otče. (Mt 11,25)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |