Hlavní menu:


Květná neděle

04.04.2009, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní informace

OHLÁŠKY 5. DUBNA 2009

· Dnes prožíváme KVĚTNOU (PAŠIJOVOU) NEDĚLI.
Touto nedělí vstupujeme do Svatého týdne. V úterý je kněžský den v Litoměřicích, kdy kněží obnoví své kněžské závazky a při této pontifikální bohoslužbě budou také posvěceny oleje. Pak následuje Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Ve Svatém týdnu bude ještě možnost také přijmout svátost smíření a to před ranními bohoslužbami vždy půl hodiny, v pondělí a v úterý půl hodiny i před večerní mši sv. a ve středu bude „zpovědní odpoledne“ od 16:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého. Budeme zpovídat ve zpovědnici i v sakristii. Pokud bude potřeba i po mši sv. Od Zeleného čtvrtku bude možnost přijmout sv. smíření před obřady už jen na požádání v naléhavých případech.

· Příští neděle je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ.

· Pořad bohoslužeb ve SVATÉM TÝDNU bude následující:
V pondělí, v úterý a ve středu je pravidelný pořad bohoslužeb v kostele sv. Jana Nepomuckého. V dalších dnech pak budou bohoslužby v arciděkanském kostele.
Na Zelený čtvrtek je v 18:00 hod. mše sv. na památku Večeře Páně. Po ní bude Nejsvětější svátost přenesena do „Getsemanské zahrady“.
Na Velký Pátek je den přísného postu. Od 12:00 hod. bude křížová cesta pro děti městem a okolím pod vedením katechety pana Němečka. Sraz bude na Náměstí Republiky na zastávce MHD. Křížová cesta bude zakončena cca ve 14:00 v arciděkanském kostele. Dále bude od 16:30 hod. křížová cesta v parku u sv. Havla. Při nepříznivém počasí by byla v arciděkanském kostele.
Od 18:00 hod. pak začnou velkopáteční obřady na památku Ježíšova umučení.
Na Bílou sobotu bude od 9:00 hod. do 19:30 hod. možnost adorace u Božího hrobu. Prosíme Vás abyste se zapsali v sakristii po půl hodině, aby modlitby nebyly přerušeny. Od 20:00 hod. pak začnou obřady Vigilie Zmrtvýchvstání Páně. Na začátku bude obřad žehnání ohně a průvod se svícemi do kostela. Chceme Vás poprosit o opatrné zacházení se svícemi, aby vosk neznečistil lavice a podlahu. Při vigilii bude pokřtěno sedm katechumenů, kteří se připravují na křest. Provázejte je také svými modlitbami.
O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou mše sv. v 9:00 hod., v 10:45 hod., v arciděkanském kostele a večerní mše sv. od 18:00 hod. bude v kostele sv. Jana Nepomuckého. V 9:00 hod. bude slavná mše svatá se zpěvem chrámové scholy. Na závěr všech nedělních bohoslužeb proběhne také žehnání pokrmů. Od 16:00 hod. bude mše sv. v Domově s pečovatelskou službou.
Na Velikonoční pondělí bude nedělní program bohoslužeb.
Podrobný program velikonočních bohoslužeb naleznete na vývěsce před kostelem a také na webových stránkách farnosti.

· Sbírka z minulé neděle, která je určena na dokončení restaurování oltářů v kostele NPM vynesla: (bude oznámeno při nedělních bohoslužbách)

· Ve středu 8. dubna proběhne na faře od 19:00 hod. další setkání nad Biblí.

· Vyšlo také nové číslo farního občasníku.

· Kdo z Vás by chtěl ještě přispět na květinovou výzdobu Božího hrobu, může tak učinit v sakristii nebo na faře.

· Máme také ještě k dispozici velikonoční pohledy.

· Chceme také moc poděkovat Vám všem, kteří jste se podíleli na organizaci a průběhu duchovní obnovy naší farnosti o minulém víkendu.

· Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem pokojnou a požehnanou Květnou neděli i následující Svatý týden!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 116 kB; Ohlášky v pdf., 89 kB


Biblický citát na dnešní den
Všichni k němu přicházeli. (Mk 2,13)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |