Hlavní menu:


Květná neděle

31.03.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky z neděle 1. dubna 2012

1. Dnes slavíme Květnou neděli. Vstupujeme do Svatého týdne.

2. Ve Svatém týdnu budou bohoslužby pravidelně až do středy.
Na Zelený čtvrtek bude mše sv. (památka poslední večeře Páně) v 18:00 hod. v arciděkanském kostele. Po skončení mše sv. bude modlitba kompletáře a možnost adorace v Getsemanské zahradě – asi do 22. hodiny.
Na Velký pátek – den přísného postu – se bude konat pro děti a mládež pobožnost křížové cesty pod vedením pana katechety Němečka. Křížová cesta povede městem a okolím. Sraz účastníků je ve 12:00 hod. na zastávce MHD „U soudu“ na náměstí Republiky. Ukončení křížové cesty se předpokládá kolem 14. hod. v arciděkanském kostele. Všichni jsou srdečně zváni, zvláště děti a studenti! Rodiče malých dětí prosíme o doprovod.
Na Velký pátek bude arciděkanský kostel zcela otevřen od 14:30 hod.

Od 16:30 bude se konat pobožnost křížové cesty v parku u kostela sv. Havla (při nepřízni počasí v arciděkanském kostele). Pobožnost zpěvem doprovodí farní schola.

Od 18:00 začnou v arciděkanském kostele Obřady Velkého pátku. Po jejich skončení bezprostředně následuje modlitba kompletáře se čteními z temných hodinek.

Tento den nebudou žádné ranní bohoslužby.

Na Bílou sobotu bude od 9:00 hod po celý den otevřen arciděkanský kostel k uctění Božího hrobu. Prosíme, abyste se zapsali vzadu na stolečku ke stráži a hlídání kostela s vystavenou Nejsvětější svátostí. Jinak by musel být kostel zavřený.

Od 19:00 se budeme modlit nešpory.

Ve 20:00 hod. začnou v arciděkanském kostele slavnostní obřady a mše sv. noční vigilie Zmrtvýchvstání Páně. Na začátku bohoslužby se shromáždíme před kostelem, kde začneme žehnáním ohně. Jiné bohoslužby tento den nebudou!

3. Příprava všech ministrantů na všechny tyto dny velikonočního tridua bude příprava ministrantů na liturgii: Ve čtvrtek a v pátek v 17:20 a na bílou sobotu v 19:15. Přijďte prosím včas.
4. Příprava kostelů (úklid) se bude konat na zelený čtvrtek od 14:30 hod. Kdo můžete, prosím přijďte.

5. Příští neděli slavíme Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční. Mše sv. budou v 9:00 hod., v 10:45 hod. a večer v 18:00 hod. Všechny tyto mše sv. už budou v arciděkanském kostele. Při všech mších sv. se budou podle tradice na závěr žehnat pokrmy.

6. Mše sv. v okolí na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou tyto: Krnsko 14:00, Strenice 15:30,

7. Před bohoslužbami zpovídáme do středy (včetně).

8. Náboženství dětí bude dle pořádku v úterý i ve středu. Čtvrteční a páteční náboženství odpadá.

9. V předvečer velkého svátku Zeleného čtvrtka zazní koncert duchovní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie s názvem Laudatio pro Antonína Dvořáka. Na pořadu budou právě jeho duchovní skladby. Dále pak skladby od Léona Boelmanna, Felixe Mendelssohna - Bartholdy a Leoše Janáčka. Tato díla interpretovaná Alešem Bártou, předním českým varhaníkem, doplní umělecký přednes Václava Postráneckého. Z jeho podání se zaposloucháme do veršů, příběhů a úvah Antoine de Exupéryho, Františka Novotného, Stanislava Kubína i Žalmu 23. Vstupenky je možné získat v předprodeji v KD Svět a také na Infocentru, nebo i v Kulturním Domě. Mělo by být možné i přímo na místě. Cena 150,- Kč.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti.
Přejeme vám všem požehnanou neděli i celý svatý týden.


Biblický citát na dnešní den
Bože, kéž bys protrhl nebe a sestoupil. (Iz 63:19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |