Hlavní menu:


Květná neděle

15.03.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní informace

OHLÁŠKY 16. BŘEZNA 2008

1. Dnes prožíváme KVĚTNOU NEDĚLI.
Touto nedělí vstupujeme do Svatého týdne. V úterý je kněžský den v Litoměřicích, kdy kněží obnoví své kněžské závazky a při této pontifikální bohoslužbě budou také posvěceny oleje. Pak následuje Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Ve svatém týdnu bude ještě možnost také přijmout svátost smíření a to před ranními bohoslužbami vždy půl hodiny a v pondělí a ve středu budeme zpovídat od 17:00 hod. ve zpovědnici i v sakristii v kostele sv. Jana Nepomuckého. Pokud bude potřeba i po mši sv. Od Zeleného čtvrtku bude možnost přijmout sv. smíření už jen na požádání v naléhavých případech.

2. Příští neděli je Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Boží hod velikonoční.

3. Pořad bohoslužeb ve SVATÉM TÝDNU bude následující:
V pondělí, v úterý a ve středu je pravidelný pořad bohoslužeb v kostele sv. Jana Nepomuckého. V dalších dnech pak budou bohoslužby v arciděkanském kostele.
Na Zelený čtvrtek je v 18:00 hod. mše sv. na památku Večeře Páně. Po ní bude Nejsvětější svátost přenesena do „Getsemanské zahrady“.
Na Velký Pátek je den přísného postu. Od 12:00 hod. bude křížová cesta pro děti městem a okolím pod vedením katechety pana Němečka. Sraz bude ve 12:00 hod. na autobusové zastávce „U soudu“. Křížová cesta bude zakončena cca ve 13:45, v arciděkanském kostele.V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v arciděkanském kostele. Dále bude od 16:30 hod. křížová cesta v parku u sv. Havla. Při nepříznivém počasí by byla v arciděkanském kostele. Od 18:00 hod. pak začnou velkopáteční obřady na památku Ježíšova umučení.
Na Bílou sobotu bude od 9:00 hod. do 19:30 hod. možnost adorace u Božího hrobu. Prosíme Vás abyste se zapsali v sakristii po půl hodině, aby modlitby nebyly přerušeny. Od 20:00 ho pak začnou obřady Vigilie Zmrtvýchvstání Páně. Na začátku bude obřad žehnání ohně a průvod se svícemi do kostela, chceme Vás poprosit o opatrné zacházení se svícemi, aby vosk neznečistil lavice a podlahu. Při vigilii budou pokřtěny dvě katechumenky, které se připravují na křest. Provázejte je také svými modlitbami.
O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou mše sv. v 9:00 hod., v 10:45 hod., v arciděkanském kostele a večerní mše sv. od 18:00 hod. bude v kostele sv. Jana Nepomuckého. V 9:00 hod. bude slavná mše svatá se zpěvem chrámové scholy a na závěr proběhne žehnání pokrmů. Od 16:00 bude také mše sv. v Domově s pečovatelskou službou.
Na Velikonoční pondělí bude nedělní program bohoslužeb. Zvláštní autobus v pondělí nepojede. Podrobný program velikonočních bohoslužeb naleznete na vývěsce před kostelem a také na webových stránkách farnosti.

4. Sbírka z minulé neděle vynesla 11. 735 ,-

5. Dnešní sbírka bude věnována na uprchlíky.

6. Připomínáme, že se dnes od 16:00 hod. uskuteční zde v arciděkanském kostele postní koncert STABAT MATER. Více informací naleznete na plakátku ve vývěsce.

7. V naší farnosti se po Velikonocích otevře nové společenství s názvem: „Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli“. Prosíme ty z Vás, kteří by měli zájem toto společenství navštěvovat, ať se předběžně přihlásí v sakristii nebo na faře do 30. března. Termín a čas prvního setkání bude ještě upřesněn.

8. Děkujeme Vám za vaší přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem požehnanou Květnou neděli i celý Svatý týden!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 116 kB; Ohlášky v pdf., 81 kB


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |