Hlavní menu:


Možnost získání odpustků pro duše v očistci

30.10.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Duchovní
Převzato z webu Litoměřického biskupství

O slavnosti Všech svatých v sobotu 1. 11. odpoledne a "na Dušičky" v neděli 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. 11. je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek, denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam, třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova takto získat odpustky částečné.

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.


Biblický citát na dnešní den
Je mnoho povolaných. (Mt 22,14)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |