Hlavní menu:


Nejsvětější Trojice - Slavnost

18.06.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 19. června 2011

1. Dnes slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. Při večerní adoraci v 19:00 budeme prosit zvláště za rodiny.
2. Tento týden slavíme tyto památky:
Úterý: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Středa: sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků
Pátek: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

3. Ve středu bude biblická hodina v 19:00 na faře.

4. Ve čtvrtek bude přede mší sv. v 17:00 růženec a v 17:30 zpívané nešpory ze slavnosti Těla a Krve Páně.

5. V sobotu se na faře v 10:00 hod. uskuteční další setkání rodin. Toto setkání je otevřené pro všechny rodiče i s dětmi.

6. Rovněž v sobotu bude ministrantská schůzka spojená s nácvikem na nadcházející slavnost Božího Těla. Začátek po večerní mši sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého.

7. Příští neděli budeme v naší farnosti slavit Slavnost Těla a Krve Páně. Dopoledne bude pouze jedna mše sv. v 9:00 s eucharistickým průvodem. Tento den bude také ještě kromě večerní mše sv. v 18:00 mše sv. ve Vinci v 15:00. Večerní adorace v 19:00 bude zvláště v duchu proseb za nová kněžská povolání a posvěcení kněží.

8. Kdo by ještě chtěl DVD z biřmování, ať se zapíše na papír z minulého týdne – na stolečku v arciděkanském kostele.

9. Farní charita v Mladé Boleslavi prosí, pokud by někdo mohl darovat bílá prostěradla. Z nich se v těchto dnech šijí kostýmy pro děti na každoroční tříkrálovou sbírku.

10. Křesťanská akademie zve na literární pásmo do kostela sv. Havla v úterý od 19:00.

11. Diecézní katechetické centrum pořádá v sobotu 25. června celodiecézní setkání dětí a ministrantů. Informace u o. Kamila nebo na plakátku.

12. Ministranti jsou zváni také na ministrantský tábor, který se tradičně koná v Osečné pod Ještědem v terminu 1.7. – 9.7.. Přihlášení co nejdříve. Cena 1 700 Kč. Bližší informace v zákristii, kde visí i plakátek.

13. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.

14. Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli!

Ke stažení: Nejsvetejsi-Trojice.doc, 112 kB


Biblický citát na dnešní den
Zpod trůnu Beránka vytékala řeka živé vody. (Zj 22:1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |