Hlavní menu:


Ohlášky 24. neděle v liturgickém mezidobí

14.09.2009, autor: K. Škoda, kategorie: Ohlášky

Ohlášky 13. září 2009

1. Dnes slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí.

2. V týdnu budeme slavit tyto památky a svátky:
pondělí: svátek Povýšení svatého kříže
úterý: památka Panny Marie Bolestné
středa: památka sv. Ludmily, mučednice
čtvrtek: sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků; sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve.
sobota: sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sangy a druhů, mučedníků

3. Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí

4. Sbírka z minulé neděle vynesla 11 625,- Kč.

5. V týdnu bude pravidelný pořad bohoslužeb.

6. Tuto středu se bude konat setkání a zamyšlení se nad biblickými texty (biblická hodina). Začátek jako obvykle na faře od 19. hod; všichni jste srdečně zváni.

7. Po večerní nedělní mši sv. se bude pravidelně konat adorace před Nejsvětější svátostí oltářní.

8. Před každou večerní mší sv. je možné se připojit ke společné modlitbě novény, kterou se připravujeme na setkání se sv. otcem.

9. Jak víte, blíží se setkání se sv. otcem a s tím je spojeno mnoho příprav a velký počet těch, kteří se starají o to, aby mohlo setkání hladce proběhnout. Byli jsme proto požádáni, jestli bychom mohli také vypomoci, a to tak, že bychom doma napekli koláče a buchty právě pro ty, kteří mají na starosti program. Tyto „papežské buchty“ budeme vybírat na faře v pátek 25. odpoledne a v sobotu 26. dopoledne. Kdo můžete, pomožte prosím napéct!

10. Kdo má objednané místenky na setkání se sv. otcem ve Staré Boleslavi a v Brně, může si je již vyzvednout buď na arciděkanství, nebo po každé večerní mši sv. v sakristii. Pokud by se ještě někdo rozhodl jet farním autobusem, je možné se ještě přehlásit.

11. V neděli před sv. Václavem, tj. 27. září, vyjde další číslo farního občasníku. Své příspěvky můžete posílat v elektronické podobě na emailovou adresu obcasnik@seznam.cz, nebo je odevzdat v sakristii či na faře. Uzávěrka příspěvků bude 20. září.

12. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary, také za pomoc při drobných opravách a úklidu.

Přejeme vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: ohlášky 24. neděle v liturgickém mezidobí, 112 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |