Hlavní menu:


Ohlášky 28. neděle v liturgickém mezidobí

10.10.2009, autor: Škoda K., kategorie: Ohlášky

Ohlášky 11. října 2009

1. Dnes slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí.

2. V týdnu budeme slavit tyto památky a svátky:

pondělí: Sv. Radima, biskupa
středa: Sv. Kalista I., papeže a mučedníka
čtvrtek: Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
pátek: Sv. Hedviky a sv. Markéty Marie Alacoque, panny
sobota: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

3. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí, den modliteb za misie.

4. Sbírka z minulé neděle vynesla 11 757,- Kč.

5. Tuto středu bude biblická hodina. Začátek v 19:00 hod. na faře.

6. Od 12. do 16. října se v mateřském centru v Zalužanské ulici bude konat bazárek oblečení, hraček a věcí s podzimem a zimou souvisejících. Podrobnosti visí na nástěnce před arciděkanským kostelem.

7. Pro rodiny s dětmi i samotné děti se nabízí možnost společného pobytu o podzimních prázdninách na Bozkovské faře. Spolu se skauty je možné poznávat krásnou okolní přírodu, účastnit se drakiády i jiných her. Podrobnosti naleznete na nástěnce.

8. Svatební oznámení: Marcin Pawel Krasnowski, nar. 8. 10. 1988 v polském Chelmu, syn Antona Krasnowski a Bronislawy Ireny roz. Bialas, a Monika Šofranková, nar. 2. 5. 1985 ve slovenském Svidniku, dcera Jozefa Šofranka a Moniky rozené Maruščákové, si udělí svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou způsobit neplatnost manželství, je povinen ve svém svědomí tuto skutečnost nahlásit na farním úřadě. Modleme se za tyto snoubence.

9. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: ohlášky z 28. neděle v liturgickém mezidobí, 111 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |