Hlavní menu:


Poutní slavnost Nanebevzetí P. Marie

24.08.2012, autor: Jiří Vosáhlo, opožděný zástupce, kategorie: Ohlášky
Ohlášky - opožděné

Farní ohlášky z neděle 19. srpna 2012

Dnes slavíme Poutní slavnost našeho chrámu.
Památky a svátky tohoto týdne:
Pondělí: Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Úterý: Památka sv. Pia X., papeže
Středa: Památka Panny Marie Královny
Čtvrtek: Sv. Růženy z Limy, panny
Pátek: Sv. Bartoloměje, apoštola
Příští neděle: 21. v mezidobí; bude také mše sv. ve Vinci.

1. Platí prázdninový pořad bohoslužeb (viz nástěnka)

2. Tento týden mše sv. v pečovatelském domě BUDE.

3. Na stolečku v kostele se nachází přihlášky na náboženství na letošní školní rok. Prosíme rodiče, aby dohlédli na správné zapsání potřebných údajů. Náboženství se začne vyučovat 12. září. Pamatujme na to, že náboženství není jen jakýsi kroužek, ale potřebné vzdělávání ve víře, jakož i zažívání společenství víry s vrstevníky.

4. Svatební oznámení: Pan Michal Bahenský (syn Libora a Jany Bahenských) a slečna Anna Halasová (dcera Petera a Agáty Halasových) chtějí uzavřít svátost manželství.
Taktéž pan Jan Strašík (syn Čeňka a Jarmily Strašíkových) a slečna Anežka Kloudová (dcera Pavla a Marie Kloudových) chtějí uzavřít církevní sňatek.
Kdo by věděl o překážkách k těmto sňatkům, je ve svém svědomí povinen je oznámit na farním úřadě. Modleme se za tyto snoubence.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti.
Přejeme požehnanou neděli a hezké prázdniny.


Biblický citát na dnešní den
Bože, kéž bys protrhl nebe a sestoupil. (Iz 63:19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |