Hlavní menu:


Slavnost Ježíše Krista Krále

21.11.2009, autor: Škoda K., kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 22. listopadu 2009

1. Dnes slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále.

2. V týdnu budeme slavit tyto památky a svátky:
Pondělí: Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Úterý: Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Středa: Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

3. Příští neděli budeme slavit 1. neděli adventní, začátek církevního roku. Při sobotní večerní a ranní farní mši sv. v 9:00 hod. budeme žehnat adventní věnce, které si přinesete z domova.

4. Od příští neděle začíná zimní pořad bohoslužeb. Adventní nedělní večerní mše sv. v 18:00 hod. bude sloužena u sv. Jana Nepomuckého.

5. Sbírka z minulé neděle vynesla 11 878,- Kč.

6. Na sobotu 5. prosince se očekává příchod sv. Mikuláše do našeho kostela. Děti, které se s ním chtějí setkat, ať u oltáře sv. Josefa vyplní na připravené kartičky své jméno a věk a připevní je na nástěnku.
(Také je možné přispět do připravené pokladničky sv. Mikulášovi na cestu.)

7. Příští neděli (29. listopadu) přijede do naší farnosti prodejce knih s křesťanskou literaturou. Bude možné si po dopoledních mších sv. knihy vybrat a ihned zakoupit.

8. Biblická hodina – zamyšlení nad biblickými texty – se bude konat tuto středu od 19:00 hod. na faře.

9. Mateřské centrum zve v sobotu 28. 11. od 9 do 12 hod. na vyrábění adventních věnců s floristkou. Akce se uskuteční v klubovně 5. ZŠ. S sebou korpus a čtyři svíčky, ostatní bude k dispozici na místě. Poplatek 30,- Kč. Program pro děti bude paralelně probíhat v herně Mateřského centra. info na tel: 776 245 675

10. Dnes vyšlo další číslo Farního občasníku. Dobrovolný finanční příspěvek můžete vhazovat do zvláštní označené pokladničky.

11. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: Ohlasky-ze-slavnosti-Jezise-Krista-Krale.doc, 112 kB


Biblický citát na dnešní den
Zpod trůnu Beránka vytékala řeka živé vody. (Zj 22:1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |