Hlavní menu:


Slavnost Ježíše Krista Krále

24.11.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 25. listopadu 2012

Dnes slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále
Památky tohoto týdne:
Pátek: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Sobota: Sv. Edmunda Kapiána, kněze a mučedníka
Příští neděle: 1. neděle adventní. Při každé mši sv. se budou žehnat Vaše adventní věnce. Přineste je přede mší sv. pod kazatelnu.

Celou dobu postní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.

Detailní informace k Mikuláši, účasti v dětském belému a Tříkrálové sbírce v příloze, v další příloze adventní koncerty v Mn. Hradišti

1. Od pondělí začíná zimní pořad bohoslužeb: mše sv. v arciděkanském kostele budou pouze v neděli v 9:00 a 10:30 a v předem vyhlášených slavnostech. Ostatní mše sv. budou v kostele sv. Jana Nepomuckého.

2. Ve středu se koná Setkání seniorů. Téma katechismu: Kardinální ctnosti. Začátek na faře v 19:00 zváni jsou i nesenioři.

3. Na nástěnce jsou nabídky duchovních cvičení z blízkých regionů pro mladé muže od 15 let, pro mladé ženy a také pro děti od 6 do 14 let.

4. Prosíme děti, které se letos chtějí setkat se sv. Mikulášem, aby se dnes zapsali na tabuli u oltáře sv. Josefa. Vybírá se i dobrovolný příspěvek na jízdenku pro Mikuláše (vybírá Monika a Kamil).

5. Již se také připravuje průběh tříkrálové sbírky. Prosíme rodiče, aby dnes – taktéž na tabuli u oltáře sv. Josefa – zapsali, které dny se budou moci jejich děti zúčastnit koledování. Prosíme, aby se zapsali dnes, příští týden bude podle dnešního výsledku vyhlášena celá tříkrálová sbírka.

6. Již hledáme také starší 15let, kteří budou doprovázet dětské skupinky tříkrálového koledování. Hlaste se u Moniky, Kamila nebo paní Vosáhlové.

7. Farní duchovní obnova se bude v adventu konat v sobotu dne 8.12.

8. V sobotu 1.12. zve Mateřské centrum na společnou tvorbu adventních věnců.
Akce se koná jako tradičně na 5.ZŠ od 9 do 12 hod. - boční vchod. S sebou korpus, svíčky se stojánky. Info na nástěnce.

9. Dnes večer bude adorace pouze v rámci mše sv. Slavnosti Ježíše Krista Krále.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti.

Přejeme hezkou neděli a požehnaný celý poslední týden církevního roku!

Ke stažení: 34.-nedele-v-mezidobi-Slavnost-Jezise-Krista-Krale.doc, 31 kB; Mikuláš dětský betlém Tříkrálová sbírka, 723 kB; 2012-adventni-koncerty.pdf, 558 kB


Biblický citát na dnešní den
Jednejme podle Ducha. (Gal 5,25)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |