Hlavní menu:


Slavnost Ježíše Krista Krále

23.11.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 24. listopadu 2013

Dnes slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále – poslední neděle církevního roku. Končí rok víry.

Památky a svátky tohoto týdne:
Pondělí: Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Sobota: Svátek Sv. Ondřeje, apoštola
Příští neděle: 1. neděle adventní.

1. V úterý se koná přednáška Křesťanské akademie. Oldřich SELUCKÝ nás seznámí s tím, Kdo vlastně byli Cyril a Metoděj? Letošní rok jsme slavili jejich 1150. výročí příchodu na Moravu.

2. Ve středu v 19:00 se na faře uskuteční Biblická hodina. Všichni jste srdečně zváni.

Příští nedělí začíná doba adventní: doba očekávání příchodu Spasitele. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
Při každé mši sv. na 1. neděli adventní je možné nechat si požehnat váš adventní věnec. Přineste jej prosím před začátkem mše sv. pod kazatelnu.
Každou adventní sobotu bude mše sv. v 8:00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého – ke cti Panny Marie, tzv. rorátní. (tedy až příští sobotu 7.12.) Pro děti bude připraven adventní program zde v kostele. Prosíme rodiče, aby dětem umožnili zapojit se do něj. Informace budou na nástěnce u bočního oltáře. Program začíná již dnešní nedělí. Zároveň jsou děti zvány, aby se zapojili při každé adventní nedělní mši sv. v 10:30 do vstupního průvodu s rozsvícenými lampičkami. Lampičky buď vlastní, nebo zapůjčené z kostela. Sraz vždy 5 minut přede mší sv. v zadní části kostela. Připravuje se také pozvání na příchod sv. Mikuláše s nadílkou. Děti, které se chtějí se sv. Mikulášem setkat, ať se napíší na nástěnku u bočního oltáře. Zároveň prosíme rodiče, aby Mikulášovi přispěli na jízdenku: buď skrze P. Kamila nebo přes katechetky. Připravujeme farní duchovní obnovu pro dospělé.

3. Přijměte pozvání Mateřského centra na výrobu adventních věnců - v sobotu 30. listopadu od 9 hodin na 5. ZŠ, vstup bočním vchodem. S sebou je třeba si přinést svůj korpus, svíčky, stojánky. K dispozici bude chvojí a vše možné na zdobení.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné či květinové a jiné dary.
Přejeme vám všem požehnanou neděli!

Ke stažení: Slavnost-Jezise-Krista-Krale.doc, 31 kB


Biblický citát na dnešní den
Zpod trůnu Beránka vytékala řeka živé vody. (Zj 22:1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |