Hlavní menu:


Slavnost Matky Boží, Panny Marie

31.12.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky z neděle 1. ledna 2012

1. Dnes je Slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený svátek. Světový den modliteb za mír.
2. Tento týden slavíme tyto církevní památky a slavnosti:
Pondělí: Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Úterý: |Nejsvětějšího Jména Ježíš
Pátek: Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek (má čtvrteční vigilii)
Sobota: Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

Příští neděle je Svátek Křtu Páně (končí doba vánoční)

3. Na boční straně kostela se prosím dopište na tříkrálovou sbírku. Na tříkrálovou sbírku bude možno přispět u dveří kostela také po nedělních mších sv. příští týden.

4. Ve středu bude další biblická hodina, v 19:00 na faře.

5. V pátek, na slavnost Zjevení Páně bude mše sv. ráno v 7:30 (kostel sv. Jana Nepomuckého), večer v 18:00 (kostel arciděkanský). Před tím v 17:00 růženec a v 17:30 zpívané nešpory.

6. Tento pátek je prvním pátkem v měsíci. Stejně tak sobota. Sobotní mše sv. bude v 8:00hod. Po mši sv. bude možnost setkání pro rodiny s dětmi na faře při společné snídani, popovídání i chvilce nad Písmem svatým.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary. Přejeme všem Boží požehnání do nového roku…
Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli!

Ke stažení: matky-bozi-panny-marie.doc, 26 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |