Hlavní menu:


Slavnost Nejsvětější Trojice

06.06.2009, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní info

OHLÁŠKY 7. ČERVNA 2009

Dnes prožíváme SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
• V týdnu si připomeneme:
• V úterý je památka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve.
• Ve čtvrtek je památka sv. Barnabáše, apoštola.
• V sobotu je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
• Příští neděle je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek.

• Bohoslužby v příštím týdnu budou v pravidelném pořadu. V neděli o Slavnosti Těla a Krve Páně bude dopoledne pouze jedna mše svatá od 9:OO hod. Hlavním celebrantem bude generální vikář P. Stanislav Přibyl. Po této bohoslužbě bude následovat eucharistický průvod do parku u kostela sv. Havla. Prosíme také o družičky do průvodu a o kytky na výzdobu oltářů.

• Sbírka z minulé neděle vynesla: 12 738,-

• Ve středu 10. 6. se uskuteční v naší farnosti eucharistický den. Ráno bude pravidelná mše sv. v 7:30, od 16:00 hod. pak modlitba růžence, v 16:30 výstav Nejsvětější svátosti a adorace, v 17:30 nešpory a v 18:00 hod. mše sv. a svátostné požehnání.

• Příští sobotu 13. 6. 2009 se uskuteční na poutním místě v Bozkově u Semil „Dětská pouť ke Královně hor“. Začíná se v 11:00 hod. mši sv. a po ní bude následovat další program. Podrobné informace naleznete na plakátku ve vývěsce.

• Před prázdninami vyjde další číslo našeho farního občasníku. Své příspěvky můžete předat osobně v sakristii, na faře nebo je poslat v elektronické podobě na adresu občasník@seznam.cz do neděle 14. 6., kdy proběhne uzávěrka.

• Oznamujeme Vám, že František Bartko, nar. 26. 7. 1987 v Prešově, syn Františka Bártka a Margity Bártkové a Jana Hudáková, nar. 15. 1. 1984 v Prešově, dcera Ladislava Hudáka a Marie Hudákové, vstoupí do svátosti manželství 13. 6. 2009.

• A dále Ladislav Kocsi, nar. 23. 8. 1977 v Revúci, okr. Rožňava, syn Ladislava Kosci a Anny Kocsiové a Lenka Ťapajnová nar. 27. 10. 1983 v Trenčíně, dcera Jaroslava Ťapajna a Dariny Ťapajnové, uzavřou svátost manželství 20. 6. 2009. Prosíme Vás, pokud byste věděli o jakékoliv překážce, která by bránila k platnému uzavření manželství, těchto snoubenců, oznamte to farnímu úřadu. Zvláště Vás ale prosíme o modlitbu za tyto snoubence.

• Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem pokojnou a požehnanou neděli
i celý následující týden!

Ke stažení: ; Ohlášky v pdf., 75 kB


Biblický citát na dnešní den
Bože, kéž bys protrhl nebe a sestoupil. (Iz 63:19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |