Hlavní menu:


Slavnost Nejsvětější Trojice

30.05.2010, autor: Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 30. května 2010

1. Dnes slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice.

2. V tomto týdnu nás čekají tyto slavnosti a památky:
Pondělí: Svátek Navštívení Panny Marie
Úterý: Památka sv. Justina, mučedníka
Středa: sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Čtvrtek: Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Sobota: Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníků

3. Příští neděle je Slavnost Těla a Krve Páně.

4. Dnes je mše sv. ve Vinci – od 15:00 hod.

5. V pondělí – o svátku Navštívení Panny Marie – je mše sv. ráno u sv. Jana v 7:30. Večerní v arciděkanském kostele od 18:00. Od 17:00 se budeme modlit růženec, od 17:30 slavnostní zpívané nešpory.

6. Ve čtvrtek – mše sv. votivní k eucharistii bude ráno u sv. Jana v 7:30 a večer v arciděkanském kostele – 18:00. 17:00 růženec, 17:30 nešpory.

7. Příští neděli – na Slavnost Těla a Krve Páně – bude dopoledne pouze jedna mše sv. – a to od 9:00hod. Mše sv. začne v arciděkanském kostele a poté se půjde eucharistickým průvodem

8. Tento pátek ministrantská schůzka nebude.

9. Tento pátek je prvním pátkem v měsíci červnu.

10. Dne 12. června se v Litoměřicích koná diecézní setkání ministrantů. Přihlašujte se u jáhna Kamila nejpozději do 3. června. Podrobnosti tamtéž.

11. Vyšlo nové číslo farního občasníku.

12. Svatební oznámení: Pavel Vosáhlo, nar. 12. 6. 1972 v Jičíně, syn Jiřího a Miloslavy Vosáhlových; a Monika Bláhová, nar. 20. 10. 1976 v Praze, dcera Františka a Anny Bláhových, si udělí svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou způsobit neplatnost manželství, je povinen ve svém svědomí tuto skutečnost nahlásit na farním úřadě. Vzpomeňme v modlitbě na tyto snoubence.

13. Oznámení o kněžském svěcení: Kamil Škoda, nar. 27. 2. 1984 v Liberci, syn Josefa a Jitky Škodových, má přijmout kněžské svěcení.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou bránit udělení svátosti, jsou povinni tuto skutečnost oznámit svému ordináři nebo faráři.

14. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.
15. Děkujeme všem, kdo se jakkoliv zapojili do organizace Noci kostelů.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden!

Ke stažení: ohlasky-Slavnost-Nejsvetejsi-Trojice.doc, 112 kB


Biblický citát na dnešní den
Následují Beránka kamkoli jde. (Zj 14:4)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |