Hlavní menu:


Slavnost Nejsvětější Trojice

25.05.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 26. května 2013

Dnes slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice.
Dnes je ještě mše sv. ve Vinci v 15:00 hod.

Památky a slavnosti a bohoslužby tohoto týdne:
Pondělí: Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Čtvrtek: Svátek Sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze.
1. - Po mši sv. budou následovat svatozdislavské litanie.
Pátek: Svátek Navštívení Panny Marie
- Před večerní mší sv.: 17:00 růženec, 17:30 zpívané nešpory
Sobota: Památka sv. Justina, mučedníka
- první sobota v měsíci: Mše sv. také v 8:00 hod. v kostele sv. Jana.
Příští neděle: Slavnost Těla a Krve Páně –doporučený svátek. (Přeložená slavnost ze čtvrtka)
- Mše sv. pouze v 9hod. a v 18:00!
- Mše sv. v 9:00 bude s Eucharistickým průvodem (modlitba u 4 oltářů. Průvod půjde přes náměstí do kostela sv. Havla). Prosíme, aby se nás co nejvíce zúčastnilo této mše sv., průvodem s Eucharistií chceme vyprošovat požehnání nám i celému městu a je zároveň svědectvím naší víry. Děkujme Pánu za to, že smíme svobodně v naší zemi vyznávat víru.
- Večerní adorace: od 17:00 hod. až do večerní mše sv. (růženec odpadá). Otec biskup Jan Baxant zve všechny farnosti k tomu, aby se v tento čas připojili k celosvětové adoraci se Svatým otcem Františkem v rámci letošního Roku víry.

2. Ve středu bude Biblická hodina v 19:00 na faře.

3. V pondělí, úterý, středu a v pátek se konají májové pobožnosti. Ve středu budou zpívat děti, které tímto zveme, aby přišly před 18. hod. na kůr.

4. V pátek odpadá náboženství pro 9. třídu, nebude ani večerní společenství mládeže.

5. Děkujeme všem těm, kteří vypomohli s Nocí kostelů. Zvláště mládeži a těm třem, kteří se zapsali do rozpisu z minulé neděle.

6. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné dary.

Přejeme vám všem požehnaný čas a hezkou neděli!

Ke stažení: Slavnost-Nejsvetejsi-Trojice-1.doc, 31 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |