Hlavní menu:


Slavnost Seslání Ducha svatého

30.05.2009, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní info

OHLÁŠKY 31. KVĚTNA 2009

Dnes prožíváme SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.
• V týdnu si připomeneme:
• V pondělí je památka sv. Justina, mučedníka.
• V úterý je památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků.
• Ve středu je památka sv. Karla Langy a druhů, mučedníků.
• V pátek je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Zároveň je také PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
• V sobotu je památka sv. Norberta, biskupa.
• Příští neděle je SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

• Bohoslužby v příštím týdnu budou v pravidelném pořadu.

• Sbírka z minulé neděle , která byla na televizi Noe, vynesla: 14 852,- .

• Dnes po mši sv. pro děti jsou naše děti srdečně zvány na oslavu dětského dne. Program začíná u altánku na Štěpánce.

• Dnes je také od 15:00 hod. mše sv. ve Vinci.

• Ve čtvrtek 4. 6. se od 19:00 hod. na faře uskuteční další biblická hodina.

• V pátek 5. 6. jsou naše maminky od 10:00 hod. zvány do mateřského centra v Zálužanské ulici, kde proběhne další setkání. Tématem ve vrcholícím roce sv. Pavla bude list Galaťanům.

• Před prázdninami vyjde další číslo našeho farního občasníku. Své příspěvky můžete předat osobně v sakristii, na faře nebo je poslat v elektronické podobě na adresu občasník@seznam.cz do neděle 14. 6., kdy proběhne uzávěrka.

• Oznamujeme Vám, že Mgr. Vojtěch Soukup, nar. 29.1. 1983 v Jičíně, syn Ing. Vojtěcha Soukupa a Ing. Heleny Soukupové a MUDr. Jana Belzová, nar. 9. 12. 1982, v Mladé Boleslavi, dcera MUDr. Jiřího Belzy a MUDr. Anežky Belzové, vstoupí 6. 6. 2009 do svátosti manželství.

• Dále František Bartko, nar. 26. 7. 1987 v Prešově, syn Františka Bártka a Margity Bártkové a Jana Hudáková, nar. 15. 1. 1984 v Prešově, dcera Ladislava Hudáka a Marie Hudákové, vstoupí do svátosti manželství13. 6. 2009.

• A dále Ladislav Kocsi, nar. 23. 8. 1977 v Revúci, okr. Rožňava, syn Ladislava Kosci a Anny Kocsiové a Lenka Ťapajnová nar. 27. 10. 1983 v Trenčíně, dcera Jaroslava Ťapajna a Dariny Ťapajnové, uzavřou svátost manželství 20. 6. 2009. Prosíme Vás, pokud byste věděli o jakékoliv překážce, která by bránila k platnému uzavření manželství, těchto snoubenců, oznamte to farnímu úřadu. Zvláště Vás ale prosíme o modlitbu za tyto snoubence.

• Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem pokojnou a požehnanou svatodušní neděli
i celý následující týden!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 113 kB; Ohlášky v pdf., 76 kB


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |