Hlavní menu:


Slavnost Seslání Ducha sv.

18.05.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 19. května 2013

Dnes slavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého. Sbírka bude odeslána na televizi NOE. Dnešním večerem končí velikonoční doba.
(mše sv. v mimořádné formě ritu dnes výjimečně nebude)

Památky a slavnosti tohoto týdne:
Pondělí: Sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze
Úterý: Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků
Středa: Sv. Rity z Cascie, řeholnice
Sobota: Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve; a Řehoře VII, papeže
Příští neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice

1. Ve středu bude Setkání nad životem z víry v 19:00 na faře.

2. Každý všední den a v sobotu a neděli večer budou opět májové pobožnosti. Ve středu budou zpívat děti, které tímto zveme, aby přišly před 18. hod. na kůr.

3. V pátek proběhne v našich kostelech „Noc kostelů“. Prosíme ty, kteří by mohli pomoct s průběhem, aby se přišli zapsat do zákristie. ( bude třeba: hlídání kostela, rozdávání brožurek a razítkování poutnických pasů). Na stolečku jsou letáčky s programem, můžete si je vzít domů a nebo je třeba nabídnout svým sousedům. V zákristii jsou k tomuto účelu i větší plakáty, pokud máte možnost vylepit např. v zaměstnání apod. Noc kostelů začíná v 18:00 v kostele sv. Havla (v parku u kruhového objezdu) ekumenickou bohoslužbou. Další rozpis je na plakátcích.

4. Mše sv. v pátek bude proto výjimečně předsunuta již na 17:00. Letos zůstává v arciděkanském kostele

5. V sobotu v 9hod. začíná společná modlitba a svátost smíření dětí, které půjdou příští neděli (při mši sv. v 10:30) k prvnímu svatému přijímání.

6. V sobotu po večerní mši sv. se na farním dvorku koná setkání dospělých, kteří byli letos nebo v nedávných letech pokřtěni, spolu s jejich manžely, případně i dětmi.

7. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné dary.

Přejeme vám všem požehnanou dobu velikonoční a opravdovou radost ze Zmrtvýchvstalého Krista.

Ke stažení: Slavnost-Seslani-Ducha-sv.doc, 29 kB


Biblický citát na dnešní den
Zpod trůnu Beránka vytékala řeka živé vody. (Zj 22:1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |