Hlavní menu:


Slavnost Seslání Ducha svatého

22.05.2010, autor: Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 23. května 2010

1. Dnes slavíme Slavnost Seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní.

2. V tomto týdnu nás čekají tyto památky a slavnost:

Úterý: Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Středa: Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Čtvrtek: Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

3. Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice.

4. Příští neděli je mše sv. ve Vinci – od 15:00 hod.

5. Mše sv. budou v pravidelném pořádku kromě pátku. Večerní mše sv. v tento pátek bude již od 17:00 v kostele sv. Jana (kvůli přípravám na Noc kostelů).

V sobotu ráno zemřel otec biskup Josef Koukl, náš emeritní biskup. Pohřeb bude mít tuto sobotu od 14:00 v Litoměřicích.

Tento týden v sobotu nebude mše sv. ve Strenicích a v Bezně ani v Domě s pečovatelskou službou.

6. Ve středu se koná další biblická hodina. Začátek v 19:00 na faře.

7. Rovněž ve středu se v arciděkanském kostele od 19:00 hod. koná další absolventský koncert. Na varhany hraje studentka ZUŠ Martina Blechová. Vstupné dobrovolné.

8. Tento pátek ministrantská schůzka nebude.

9. V sobotu 29. května se uskuteční farní pouť ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Výjezd autobusem bude v 7:30 hod. z Komenského náměstí, ze zastávky před Bondy centrem (Třída Václava Klementa) v 7:40. Ještě nemáme zcela zaplněný autobus; kdo byste chtěl jet, přihlašujte se co nejdříve v zákristii! Návrat v odpoledních hodinách, cena dle počtu poutníků.

10. Příští neděli (30. 5.) se tradičně uskuteční dětský den. Začne mší sv. zde v arciděkanském kostele v 10:30, poté ihned pokračuje v parku na Štěpánce, kde budou pro děti připraveny hry a soutěže. Příjemné zakončení bude na faře společným agapé a malým dětským koncertem ve 14:30. Na faře bude možnost opékání, buřty s sebou. Na setkání s dětmi i rodiči se těší organizátoři dětského dne.

11. Dne 12. června se v Litoměřicích koná diecézní setkání ministrantů. Přihlašujte se u jáhna Kamila nejpozději do 3. června. Podrobnosti tamtéž.

12. Prosíme všechny děti, které si jdou při sv. přijímání jen pro požehnání (pro křížek), aby si vždy dávaly prst před ústa.

13. Naše farnost pod záštitou primátora města pořádá veřejnou sbírku na podporu provedení kopií soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Ignáce z Loyoly, které by se měly znovu postavit zvenčí na původní místo u hlavního vchodu do arciděkanského kostela. Vaše příspěvky na tuto „Svatojánskou sbírku“ můžete posílat na účet č. 35-480647339/0800. Sbírka probíhá až do měsíce září 2010. Cena kopie jedné sochy se pohybuje kolem 0,5 mil. Kč.

14. Svatební oznámení: Pavel Vosáhlo, nar. 12. 6. 1972 v Jičíně, syn Jiřího a Miloslavy Vosáhlových; a Monika Bláhová, nar. 20. 10. 1976 v Praze, dcera Františka a Anny Bláhových, si udělí svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou způsobit neplatnost manželství, je povinen ve svém svědomí tuto skutečnost nahlásit na farním úřadě. Vzpomeňme v modlitbě na tyto snoubence.

15. Oznámení o kněžském svěcení: Kamil Škoda, nar. 27. 2. 1984 v Liberci, syn Josefa a Jitky Škodových, má přijmout kněžské svěcení.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou bránit udělení svátosti, jsou povinni tuto skutečnost oznámit svému ordináři nebo faráři.

16. Tento pátek od 18:00 do 24:00 pořádá naše farnost ve spolupráci s ostatními křesťanskými církvemi Noc kostelů. Program najdete na internetové adrese www.nockostelu.cz nebo i na plakátech a letáčcích, které jsou k dispozici u bočního vchodu na stolku. Budeme rádi, když nám pomůžete s propagací a rozšíříte je do svého okolí. Prosíme zvláště o dobrovolníky, kteří by vypomohli s hlídáním otevřených kostelů. Přihlásit se můžete v sakristii nebo u Václava Nováka. Děkujeme.

17. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden!

Ke stažení: ohlasky-Slavnost-Seslani-Ducha-svateho.doc, 117 kB


Biblický citát na dnešní den
Zpod trůnu Beránka vytékala řeka živé vody. (Zj 22:1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |