Hlavní menu:


Slavnost Těla a Krve Páně

13.06.2009, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní info

OHLÁŠKY 14. ČERVNA 2009

Dnes prožíváme SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ.
• V týdnu si připomeneme:
• V pondělí je památka sv. Víta, mučedníka.
• V pátek je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA.
• V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
• Příští neděle je 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.

• Bohoslužby v příštím týdnu budou v pravidelném pořadu.

• Sbírka z minulé neděle vynesla: 12 078,-

• Ve středu 17. 6. se uskuteční na faře od 19:00 hod. další setkání nad Biblí.

• Příští sobotu, tedy 20. 6. přijmou v litoměřické katedrále dva bohoslovci litoměřické diecéze jáhenské svěcení. Jsou jimi Jiří Smolek z Litoměřic a Kamil Škoda z Hodkovice nad Mohelkou. Slavnostní bohoslužba a obřad svěcení začne od 10:00 hod. Prosíme Vás abyste oba dva kandidáty provázeli svými modlitbami.

• Jak již bylo hlášeno minule, příští neděli vyjde další číslo našeho farního občasníku. Své příspěvky můžete předat osobně v sakristii, na faře nebo je poslat v elektronické podobě na adresu občasník@seznam.cz ještě dnes, nejpozději během zítřejšího dopoledne.

• Oznamujeme Vám, že Ladislav Kocsi, nar. 23. 8. 1977 v Revúci, okr. Rožňava, syn Ladislava Kosci a Anny Kocsiové a Lenka Ťapajnová nar. 27. 10. 1983 v Trenčíně, dcera Jaroslava Ťapajna a Dariny Ťapajnové, uzavřou svátost manželství 20. 6. 2009. Prosíme Vás, pokud byste věděli o jakékoliv překážce, která by bránila k platnému uzavření manželství, těchto snoubenců, oznamte to farnímu úřadu. Zvláště Vás ale prosíme o modlitbu za tyto snoubence.

• V neděli 28. 6. při mši sv. pro děti proběhne předání vysvědčení z náboženství za tento školní rok. Zároveň oznamujeme, že náboženství v příštím školním roce bude probíhat ve stejné dny a vyučovací hodiny jako v letošním roce.

• Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem pokojnou a požehnanou neděli
i celý následující týden!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 111 kB; Ohlášky v pdf., 72 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |