Hlavní menu:


Slavnost Těla a Krve Páně

05.06.2010, autor: Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 6.června 2010

1. Dnes slavíme Slavnost Těla a Krve Páně.

2. V tomto týdnu nás čekají tyto slavnosti a památky:
Středa: sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
Pátek: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

3. Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí. Při mši sv. v 10:30 spolu s dětmi oslavíme první svaté přijímání.

4. Tuto středu bude biblická hodina. Začátek v 19:00 na faře.

5. Tento pátek nás čekají v arciděkanském kostele tyto události:

Ve 12:00 hod. – svatba: při mši sv. v arciděkanském kostele udělí svátost manželství Pavel Vosáhlo a Monika Bláhová.

V 17:15 hod. – ministrantská schůzka.

V 19:30 hod. – Švédsko – český varhanní koncert: účinkuje Robert Bennesh a Ondřej Valenta. Vstupné dobrovolné.

6. V sobotu je možné se zapojit do dětské pouti ke Královně hor v Bozkově. Mše sv. začíná v 11:00 hod., následuje opékání buřtů, soutěže, odměny. Podrobnosti na vývěsce.

7. Oznámení o kněžském svěcení: Kamil Škoda, nar. 27. 2. 1984 v Liberci, syn Josefa a Jitky Škodových, má přijmout kněžské svěcení.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou bránit udělení svátosti, jsou povinni tuto skutečnost oznámit svému ordináři nebo faráři.

Pozvánka na svěcení, primiční mši sv. a děkovnou mši sv. je na nástěnce.

8. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.

9. Děkujeme všem, kdo vypomohli při přípravách a průběhu dnešní slavnosti.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden!

Ke stažení:


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |