Hlavní menu:


Slavnost Těla a Krve Páně

25.06.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 26. června 2011

1. Dnes slavíme Slavnost Těla a Krve Páně. Při večerní adoraci v 19:00 budeme prosit zvláště za posvěcení kněží. Mše sv. je také v 15:00 ve Vinci.
2. Tento týden slavíme tyto památky:
Pondělí: sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Úterý: Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Středa: Slavnost Sv. Petra a Pavla, apoštolů
Čtvrtek: Svatých prvomučedníků římských
Pátek: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – (první pátek)
Sobota: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

3. Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí. Večerní adorace v 19:00 bude zvláště v duchu proseb za děti a mládež.
4. V úterý se na faře setká farní rada. Začátek v 18:45.

5. Ve středu (Slavnost sv. Petra a Pavla) bude přede mší sv. v 17:00 růženec a v 17:30 zpívané nešpory ze slavnosti.

6. Během měsíce července a srpna bude na faře prázdninový režim: nebudou se konat pravidelné večerní aktivity (schola, setkání seniorů, biblická hodina, přípravy na křty, náboženství). Ostatní dle individuální domluvy. Nedělní adorace v 19:00 zůstává na svém místě i během prázdnin (kromě dopředu hlášených změn).

7. Dnes po večerní mši sv. bude na faře setkání rodičů dětí, které jedou na farní tábor.

8. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary. Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili při zajišťování, převozu a instalaci břízek i oltáře. Také všem těm, kteří se podíleli na této velké slavnosti: varhaníkům, vedoucímu scholy, schole jako takové, dechové hudbě, coeloferářům, skautům, ministrantům i vám všem.

9. Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli a hezké prázdniny!

Ke stažení: Tela-a-Krve-Pane-a-prazdninovy-rezim.doc, 109 kB


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |