Hlavní menu:


Slavnost Těla a Krve Páně

09.06.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Dnes slavíme Slavnost Těla a Krve Páně
Slavnosti a památky tohoto týdne:
Pondělí: Památka sv. Barnabáše, apoštola
Středa: Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Pátek: SLAVNOST Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Příští neděle: 11. v liturgickém mezidobí.

1. V pátek po skončení mše sv. a litaniích k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu bude ještě zpívaná modlitba nešpor ze slavnosti.

2. Při sobotní večerní mši sv. nás navštíví věřící z německého partnerského města Dieburg.

3. V sobotu se koná v Nepřevázce setkání mladoboleslavských farníků a přátel – tzv. Ekumenický majáles. Kdo byste se chtěli tohoto celoodpoledního setkání zúčastnit, jste zváni. Začátek od 15 hodin. Podrobnosti na plakátku na vývěsce.

4. Do konce týdne je ještě možné podpořit mládež zakoupením magnetek k celostátnímu setkání ve Žďáře. Magnetky za 50Kč jsou v zákristii a na faře.

5. Zveme všechny děti od 7 let na farní tábor, který se uskuteční ve dnech 11. – 18. 8. v Drhlenech. Uzávěrka odevzdání přihlášek je dnes večer!

6. Dnes večer nebude obvyklá adorace – je totiž součástí mše sv. Večerní setkání mládeže se ale konat bude.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti. Děkujeme těm, kteří připravili kostely a oltáře k dnešní velké slavnosti. Taktéž varhaníkovi, sboru, regenschorimu, kostelníkům, celému průvodu a dechové kapele.
Přejeme požehnanou neděli.

Ke stažení: Tela-a-Krve-Pane-1.doc, 27 kB


Biblický citát na dnešní den
Zpod trůnu Beránka vytékala řeka živé vody. (Zj 22:1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |