Hlavní menu:


Slavnost Těla a Krve Páně

01.06.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 2. června 2013

Dnes slavíme Slavnost Těla a Krve Páně. Dnes večer v 17:00 hodin se v arciděkanském kostele připojíme před vystavenou Nejsvětější svátostí k modlitbám svatého otce. V tento čas se budou konat adorace po celém světě. K adoraci nás vyzývá i otec biskup Jan Baxant.

Památky, slavnosti a bohoslužby tohoto týdne:
Pondělí: Památka sv. Karla Langy a druhů, mučedníků
Středa: Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Čtvrtek: Sv. Norberta, biskupa
Pátek: Slavnost Nejsvětějšího Srdce
- před večerní mší sv. bude v 17:00 růženec, v 17:30 zpívané nešpory.
Sobota: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
- mše sv. bude také v 8:00 ráno v kostele sv. Jana Nepomuckého.
Příští neděle: 10. neděle v mezidobí.

1. Ve středu bude Setkání nad životem z víry v 19:00 na faře.

2. Pátek je první pátek v měsíci.

3. V zákristii i na faře je možné si vyzvednout přihlášku na farní dětský tábor.

4. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné dary.

Přejeme vám všem požehnaný čas a hezkou neděli!

Ke stažení: ; Slavnost-Tela-a-Krve-Pane-2.doc, 26 kB


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |