Hlavní menu:


Slavnost Výročí posvěcení chrámu

28.10.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 28. října 2012

Dnes slavíme Slavnost Výročí posvěcení kostela. Dnes je ještě mše sv. ve Vinci v 15 hod.
Památky a svátky tohoto týdne:
Středa: Sv. Wolfganga, biskupa
Čtvrtek: Slavnost Všech svatých – doporučený svátek.
Pátek: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Sobota: Sv. Martina de Porres, řeholníka
Příští neděle: 31. v mezidobí.

1. Ve středu se koná setkání seniorů. Začátek po večerní mši sv. na faře.

2. Na Všechny svaté ve čtvrtek bude mše sv. ráno v 7:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého. Večer pak v arciděkanském kostele v 18:00. Růženec a příležitost ke svátosti smíření bude od 17:00 do 17:30, poté následují slavnostní nešpory.

3. V pátek na Vzpomínku všech věrných zemřelých bude mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého již v 7:00, hned poté v 7:30. Večerní mše sv. v arciděkanském kostele bude jako obvykle v 18:00. Předtím v 17:00 bude růženec, v 17:30 nešpory za zemřelé. Je zároveň první pátek v měsíci.

4. Sobota je první v měsíci, ale NEBUDE ranní mše sv. Pouze v 9:00 hod. se uskuteční další setkání rodin. Zváni jsou úplně všichni i s dětmi.

5. Tento den se také budeme modlit za duše v očistci při tradiční pobožnosti na Starém hřbitově. Začátek pobožnosti je (v sobotu) v 14:00 hod. Nejprve bude sloužena mše sv. v Bičíkově kapli, poté bude následovat průvod hřbitovem s litaniemi, vykrápěním hrobů a modlitbami za zemřelé.

Ve čtvrtek odpoledne (na Slavnost Všech svatých) a v pátek po celý den (na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé) je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď + nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela také modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Využijme těchto příležitostí ku pomoci duším v očistci!
Diecéze Čech a Moravy navíc dostali od apoštolského stolce po dobu 7 let právo získávat odpustky přivlastnitelné duším v očistci také v době od 25.10. pro ty, kdo ze ZÁVAŽNÝCH důvodů nebudou moci navštívit hřbitov v řádném "dušičkovém týdnu".
Závažným důvodem můžeme chápat např. nemožnost dostat se na hřbitov v dušičkovém týdnu (1.-8.11.) z důvodu velké vzdálenosti, nemoci ve stáří apod. Dekret je možné si přečíst na nástěnce arciděkanského kostela.
6. Ve středu 7. listopadu přijede naši farnost vizitovat generální vikář P. Stanislav Přibyl spolu s úředníky biskupské kurie. V 16:00 začne setkání s farníky, v 18:00 pak mše sv., kterou bude celebrovat. Bude také sloužit mši sv. tu následující neděli – tedy 11. listopadu. Tento den bude dopoledne pouze jedna mše sv. v 9:00hod.
Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti.

Hezkou neděli a požehnaný celý týden!

Ke stažení: 30.-nedele-v-mezidobi-Slavnost-Posveceni-kostela.doc, 31 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |