Hlavní menu:


Slavnost Výročí posvěcení kostela

29.10.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky z neděle 29. října 2011

1. Dnes slavíme Slavnost Výročí posvěcení kostela. Dnes je také mše sv. ve Vinci v 15:00. Další bude až v prosinci.
2. Tento týden slavíme tyto církevní svátky a památky:
Pondělí: Sv. Wolfganga, biskupa
Úterý: Slavnost Všech svatých – doporučený svátek
Středa: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Čtvrtek: Sv. Martina de Porres, řeholníka
Pátek: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Příští neděle je 32. neděle v liturgickém mezidobí.

3. Jsou již k prohlédnutí i k zakoupení stolní nové kalendáře i diáře na příští rok (mnoho druhů). Některé bude možné zakoupit pouze do konce listopadu, poté se budou vracet zpět do knihkupectví. Ke koupi jsou připraveny v zákristii arciděkanského kostela, případně některé na faře.
4. Rovněž v zákristii je možno zakoupit nové vydání katechismu zvláště pro mladé, tzv. YouCat.

5. Kdo minulou neděli dal do sbírky větší finanční dar na misie, ať si uprostřed kostela vezme domů misijní kalendář.

6. V úterý – slavnost Všech svatých - bude mše sv. ráno v kostele sv. Jana Nepomuckého v 7:30, večer v 18:00 kostele arciděkanském. Po mši sv. budou nešpory.

7. Ve středu budou v Mladé Boleslavi 3 mše sv., tak jak je obvyklé každým rokem: První mše sv. v 7:00, druhá v 7:30 - obě v kostele sv. Jana Nepomuckého, a v 18:00 s chrámovým sborem v arciděkanském kostele. V 17:00 růženec, v 17:30 nešpory.

8. V úterý odpoledne (na Slavnost Všech svatých) a ve středu po celý den (na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé) je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď + nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela také modlitbu Páně a vyznání víry.

9. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Využijme těchto příležitostí ku pomoci duším v očistci!

10. Tento pátek je prvním pátkem v měsíci.
11. V pátek se koná v mateřském centru v Zálužanské ulici přednáška o. Pavla (základy křesťanského života). V 10:00hod.

12. Tato sobota je první sobotou v měsíci. Mše sv. ze sobotní památky Panny Marie bude v kostele sv. Jana Nepomuckého ráno v 8:00 hod. Přede mší sv. se budeme modlit růženec. Po mši sv. v 9:00hod. se bude konat setkání rodin s dětmi na faře – všechny rodiny jsou srdečně zvány.

13. Rovněž v sobotu bude také mše sv. na Starém hřbitově ve 14:00 v Bičíkově kapli. Bezprostředně poté bude následovat dušičková pobožnost na hřbitově.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary. Děkujeme Vám za štědrost při misijní sbírce.
Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli!

Ke stažení: Vyroci-posveceni-kostela-dusickove-akce.doc, 30 kB; Vyroci-posveceni-kostela-dusickove-akce-1.doc, 32 kB


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |