Hlavní menu:


Slavnost Výročí posvěcení kostela

30.10.2010, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 31. října 2010

1. Dnes slavíme Slavnost Výročí posvěcení kostela.

V tomto týdnu si připomeneme tyto památky a slavnosti:
Pondělí: Slavnost Všech svatých (doporučený svátek)
Úterý: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Středa: Sv. Martina de Porres, řeholníka
Čtvrtek: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí.

2. Dnes je mše sv. ve Vinci v 15:00.

3. V pondělí odpoledne (na Slavnost Všech svatých) a v úterý po celý den (na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé) je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď + nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela také modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Využijme těchto příležitostí ku pomoci duším v očistci!

4. V úterý budou v Mladé Boleslavi 3 mše sv., tak jak je obvyklé každým rokem: První mše sv. v 7:00, druhá v 7:30 obě v kostele sv. Jana Nepomuckého, a latinská v 18:00 s chrámovým sborem v arciděkanském kostele. Po skončení mše sv. se budeme modlit nešpory za zemřelé.

5. Zkouška chrámového sboru bude tento týden výjimečně v úterý od 17:00 na faře.

6. Ve středu bude biblická hodina – od 19:00 na faře.

7. Tento pátek je prvním pátkem v měsíci listopadu. Tento pátek bude po mši sv. příprava na biřmování.

8. V sobotu bude v Bičíkově kapli na Starém hřbitově bohoslužba za všechny věrné zemřelé. Začneme ve 14:00 hod. mší sv. v kapli, poté se spojíme v modlitbě litanií, pak bude následovat průvod přes hřbitov.

9. Na stolečku mezi lavicemi jsou ještě misijní kalendáře. Je možné si je rozebrat – a buď zaplatit přiloženou složenkou, nebo v sakristii či na faře v nejbližší možné době. Cena kalendáře není pevně stanovena – výtěžek se použije na misijní účely. Neměla by ale být menší než 200Kč. Ostatní kalendáře jsou již objednány.

10. Stále ještě platí a nemění se letní pořad bohoslužeb (i přestože byla změna času).

11. Výtvarná soutěž dětí končí tento týden (do 7.11.2010) - obrázky ať děti odevzdají Monice Černé a nebo v sakristii do požadovaného termínu.

12. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, věcné a květinové dary. Také děkujeme těm, kteří přispívají na projekt dostavby fary.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: ohlasky-Slavnost-Vyroci-posveceni-kostela.doc, 114 kB


Biblický citát na dnešní den
Můj osud je ve tvé ruce, Bože. ( Žl 31,16)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |