Hlavní menu:


Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

22.03.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní informace

OHLÁŠKY 23. BŘEZNA 2008

1. Dnes prožíváme Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ.

2. Zítra je Pondělí v oktávu velikonočním a v dalších dnech pokračuje velikonoční oktáv.

3. Příští neděli je 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Neděle Božího milosrdenství. Při bohoslužbách budou oficiálně jmenovaní noví členové farní rady a budou jim předány dekrety.

4. Zítra, na Velikonoční pondělí, je nedělní pořad bohoslužeb, tedy mše sv. v 9:00, v 10:30 zde v arciděkanském kostele NPM a večerní mše sv. v 18:00 hod., v kostele sv. Jana Nepomuckého. Zvláštní autobus pojede jen po hlavní mši sv.

5. V týdnu bude pravidelný pořad bohoslužeb.

6. Sbírka z minulé neděle, která bude odeslána pro uprchlíky, vynesla 11 227,-

7. Ve dnech 18. – 20. 7. 2008 se na Velehradě uskuteční setkání české a slovenské mládeže. Jeho smyslem je umožnit mladým lidem oslavu Světových dnů mládeže, které se konají v Sydney. Na Velehradě by se mělo podle předběžných odhadů setkat asi 10 tis. mladých lidí. Setkání budou předcházet také doprovodné aktivity, které mají pomoci k vzájemnému poznání a propojení mládeže z Česka a Slovenska. K podpoře tohoto setkání na Velehradě, přítomnosti naši národní delegace na Světových dnech mládeže v Sydney a podpoře pastorace mládeže bude pořádána veřejná sbírka podobně jako v loňském roce před setkáním mladých v Táboře. Sbírka bude realizována prodejem kartiček v hodnotě 50 Kč. Více informací týkajících se této akce je možné získat na centru pro mládež nebo na sekci pro mládež pří ČBK.

8. Děkujeme všem, kdo se podíleli na úklidu, přípravě a výzdobě kostela před velikonočními svátky. Děkujeme také naší chrámové schole za doprovod liturgie během velikonočního tridua a také děkujeme ministrantům za službu u oltáře.

9. Děkujeme Vám také za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

PŘEJEME VÁM VŠEM RADOST A POKOJ ZMRTVÝCHVSTALÉHO KRISTA A POŽEHNANÉ VELIKONOCE !!!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 111 kB; Ohlášky v pdf., 68 kB


Biblický citát na dnešní den
Následují Beránka kamkoli jde. (Zj 14:4)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |