Hlavní menu:


Slavnost všech svatých

31.10.2009, autor: Škoda K., kategorie: Ohlášky
ohlášky

Ohlášky 1. listopadu 2009

1. Dnes slavíme Slavnost všech svatých.

2. V týdnu budeme slavit tyto památky a svátky:
Pondělí: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Úterý: Sv. Martina de Porres, řeholníka
Středa: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

3. Příští neděli budeme slavit 32. neděli v liturgickém mezidobí.

4. Dnes odpoledne a zítra po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela také modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Využijme těchto příležitostí ku pomoci duším v očistci!

5. V pondělí, při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé, budou ranní mše sv. v kostele sv. Jana v 7:00 hod. a v 7:30 hod., večerní pak v arciděkanském kostele od 18:00 (slavnostní mše sv. v latinském jazyce). Přede mší sv. se budeme od 17:00 hod. společně modlit růženec a od 17:30 zpívané nešpory.

6. Tento pátek je prvním pátkem v měsíci.

7. Sbírka z minulé neděle byla věnována na pojištění kostelů a vynesla 12 760,- Kč.

8. Svatební oznámení: pan Martin Lessej, nar. 21. listopadu 1984 v Bardějově (Slovensko), syn Antona Lesseje a Viery rozené Štecové, a slečna Monika Sulíková, nar. 17. března 1987 v Bratislavě (Slovensko), dcera Mariána Sulíka a Xénie rozené Šurinové, si udělí dne 14. listopadu svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou způsobit neplatnost manželství, je povinen ve svém svědomí tuto skutečnost nahlásit na farním úřadě. Modleme se za tyto snoubence.

9. V sobotu bude v kostele sv. Jana od 19:00 hod. mše sv. v polském jazyce.

10. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: ohlášky - Slavnost všech svatých, 112 kB


Biblický citát na dnešní den
Bože, kéž bys protrhl nebe a sestoupil. (Iz 63:19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |