Hlavní menu:


Svátek Křtu Páně

10.01.2009, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní informace

OHLÁŠKY 11. LEDNA 2008

· Dnes prožíváme SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – dnešním dnem končí vánoční doba.

· V týdnu si připomeneme:
· V úterý je Památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve.
· V sobotu Památka sv. Antonína, opata.
· Příští neděli je 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.
Začne také týden modliteb za jednotu křesťanů. Podrobnější informace k tomuto týdnu budou oznámeny příští neděli a rozpis ekumenických bohoslužeb bude umístěn ve vývěsce!

· Sbírka z minulé neděle vynesla: 10 804,-

· Bohoslužby v příštím týdnu budou v pravidelném pořadu.

· Ve středu 14. 1. se uskuteční na faře od 19:00 hod. další setkání nad Biblí, všichni jste srdečně zváni.

· Křesťanská akademie v Mladé Boleslavi Vás zve na přednášku RNDr. Jiřího NEČASE s názvem: 5E - EKONOMIE, EKOLOGIE, ENVIRONMENTALISTIKA, ETIKA A ESCHATOLOGIE. Přednáška se uskutečni ve čtvrtek 15. 1. od 19:00 hod., v modlitebně církve evangelické v Husově ulici.

· V pátek 16. 1. jste všichni srdečně zváni na besedu a promítání fotografií o Svaté zemi našich dvou farníku, kteří ji navštívili v loňském roce. Beseda se uskuteční na faře od 19:00 hod.

· Jak již bylo hlášeno minule, 24. 1. 2009, na závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů, se uskuteční v kulturním středisku SVĚ III. ekumenicky reprezentační ples, na který jste všichni srdečně zváni. Lístky je možné zakoupit po mši sv. v sakristii nebo na faře. Budeme také rádi za vaše příspěvky do tomboly!

· Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou vánoční neděli!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 112 kB; Ohlášky v pdf., 80 kB


Biblický citát na dnešní den
Pane, co mám dělat? (Sk 22,10)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |