Hlavní menu:


Svátek Křtu Páně

08.01.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 9. ledna 2011

1. Dnes slavíme Svátek Křtu Páně.
V pondělí: začíná liturgické mezidobí
Ve čtvrtek: sv. Hilaria, biskupa a učitele církve.
Příští neděle: 2. neděle v liturgickém mezidobí.

2. Tento pátek se koná přednáška P. Pavla Poláčka v mateřském centru Konvikt v Zálužanské ul. od 10hod. Tentokrát na téma: Jak se modlit za uzdravení.

3. Tento pátek bude na faře příprava na biřmování (19:00hod).

4. Jak již bylo dříve předesláno, dne 22. 1. (sobota) se bude v Kulturním domě Svět konat 5. ekumenický ples. Vstupenky je možné zakoupit na faře nebo v zákristii. Cena vstupenek je: Na stání 100,- Kč, místenka v předprodeji 130,- Kč, těsně před plesem 150,- Kč.
Chystáme také půlnoční tombolu. Prosíme, abyste donášeli věci vhodné k tomuto účelu na faru, nejpozději však do pátku 21.1. Jakou si tombolu uděláme, taková bude .

5. Ve čtvrtek jsme při slavnosti Zjevení Páně žehnali křídu, vodu a kadidlo. Vše si můžete vzít domů (vše je tady vepředu na stolečku). Stejně jako loni – budeme během tohoto měsíce chodit po vašich domácnostech a žehnat domy. Kdo bude chtít, ať se přijde zapsat do sakristie nebo na faru.

6. Od příští neděle (16. 1.) začne ekumenický týden modliteb za jednotu křesťanů. Příští neděli bude první ekumenická zahajovací bohoslužba pod hostováním Jednoty bratrské (ul. Husova), začáttek v 18:00 hod. Kazatelem bude náš o. Pavel. Následovat budou každodenní ekumenické bohoslužby.

7. Vřelé díky patří všem, kdo věnovali svůj čas i zaujetí pro konání tříkrálové sbírky. Při východu z kostela vás ještě budou čekat ministranti a budete moci přispět (65% na charitní dílo domu pokojného stáří v Libošovicích u Sobotky), zvláště vy, kteří jste ještě nebyli třemi králi letos potkáni a osloveni.

8. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary.
Přejeme vám všem požehnanou neděli i celý týden.

Ke stažení: ; Ohlasky-Krtu-Pane-1.doc, 111 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |