Hlavní menu:


Svátek Křtu Páně

12.01.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní informace na další dny

OHLÁŠKY 13. LEDNA 2008

1. Dnes prožíváme Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční.

2. V týdnu si připomeneme:
· Ve čtvrtek je Památka sv. Antonína, opata.
· V pátek je Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

3. Příští neděle je 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.

4. Sbírka z minulé neděle vynesla 10 077,-

5. Tříkrálová sbírka, která se v našem městě uskutečnila o minulém víkendu, vynesla 55 747,50,- Všem dárcům, kteří přispěli, ale i těm kdo se podíleli na přípravě a realizaci této charitativní sbírky (skautům, mládeži, místní dobrovolné charitě) mnohokrát děkujeme! Podrobný rozpis sbírky je umístěn ve vývěsce.

6. Dnes večer začíná v našem městě Týden modliteb za jednotu křesťanů, který potrvá do pátku 18. 1. 2008. Modlitební setkání budou probíhat vždy od 18:00 hod. Podrobný rozpis ekumenických bohoslužeb je umístěn ve vývěsce před kostelem. V naší farnosti bude ekumenická bohoslužba zítra, 14. 1. od 18:00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého. Nebude tedy večerní mše svatá!

7. Připomínáme, že v sobotu 19. 1. 2008, na závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů, se uskuteční v kulturním středisku Svět II. ekumenicky reprezentační ples, na který jste všichni srdečně zváni. Více informací naleznete ve vývěsce před kostelem. Lístky je možné zakoupit v předprodeji na faře. Budeme také rádi za vaše příspěvky do tomboly.

8. Duchovní správa Vám všem děkuje za Vaše modlitby, finanční, věcné i květinové dary.

Přejeme Vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli,
i celý následující týden!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 110 kB; Ohlášky v pdf., 78 kB


Biblický citát na dnešní den
Následují Beránka kamkoli jde. (Zj 14:4)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |