Hlavní menu:


Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

27.12.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní info

OHLÁŠKY 28. PROSINCE 2008

· Dnes prožíváme SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA.

· V týdnu si připomeneme:
· V pondělí je Památka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka.
· Ve středu je Památka sv. Silvestra I. papeže.
· Ve čtvrtek je Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek.
· V pátek je Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
· Příští neděle je 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ.

· Sbírka z minulé neděle vynesla: 11 285 Kč.

· Bohoslužby v příštím týdnu budou v následujícím pořadu:
- V pondělí, úterý a ve středu ráno je pravidelný pořad bohoslužeb v kostele sv. Jana Nepomuckého.
- Ve středu odpoledne na závěr občanského roku budou od 15:30 hod. v arciděkanském kostele NPM večerní chvály ze Slavnosti Matky Boží Panny Marie a v 16:00 hod. začne mše sv. na poděkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku.
- O Slavnosti Maky Boží, Panny Marie bude nedělní pořad bohoslužeb.
- V ostatní dny bude pravidelný pořad bohoslužeb.

· V pondělí 29. 12. se uskuteční v jedné z našich farností, v Chotětově vánoční koncert hudební skupiny Solideo. Koncert se bude konat v kostele sv. Prokopa od 17:00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

· 24. 1. 2009, na závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů, se uskuteční v kulturním středisku Svět již III. ekumenicky reprezentační ples, na který jste všichni srdečně zváni. Po Novém roce je možné zakoupit v předprodeji lístky na tento ples na faře. Budeme také rádi za vaše příspěvky do tomboly!

· Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou vánoční neděli!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 114 kB; Ohlášky v pdf., 75 kB


Biblický citát na dnešní den
Všichni budou souzeni podle svých činů. (Zj 20:13)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |