Hlavní menu:


Svátek svaté rodiny

29.12.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Dnes slavíme Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
Pondělí: ráno: (sv. Silvestr) – mše sv. v 7:30 kostel sv. Jana Nepomuckého
odpoledne: (s poděkováním a prosbou o Boží pomoc do nového roku) – mše sv. v 16:00 arciděkanský kostel. V 15:30 jsou zpívané nešpory.
Úterý: Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek. Světový den modliteb za mír. Mše sv. jako v neděli (9:00, 10:30, 18:00)
Středa: Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Čtvrtek: Nejsvětějšího Jména Ježíš
Pátek: první pátek v měsíci lednu
Sobota: první sobota v měsíci. Mše sv. také v 8:00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého. Po ní setkání rodin na faře.
Příští neděle: Slavnost Zjevení Páně. Po mši sv. bude možné si domů odnést svěcenou vodu, křídu případně kadidlo. Nezapomeňte si vlastní nádobky.

1. Stále ještě prosíme děti i možný doprovod, kteří se budou moci zúčastnit Tříkrálové sbírky v některém ze dnů od 2. do 5. ledna, aby se dopsali na zapisovací arch u oltáře sv. Josefa.
2. Tento týden je opět náboženství. V rámci něj ve středu a ve čtvrtek se bude chodit také po Tříkrálové koledě. Ve středu v 15:45 se koná v kostele sv. Jana Nepomuckého žehnání všech koledníků v naší farnosti. Prosíme všechny koledníky i další zájemce, aby před tímto žehnáním přišli na faru pro královské kostýmy. Poté se půjde koledovat po Starém městě.
3. Pokud by se našli alespoň 3 zájemci, jelo by se z naší farnosti pro požehnání také do Litoměřic – a to ve středu dopoledne. Je to také výjimečná příležitost k osobnímu setkání dětí s otcem biskupem.
4. Příští neděli – tj. 6.1. – se bude Tříkrálová sbírka konat také po každé mši sv. v našich kostelích. Po mši sv. budete moci do označených kasiček přispět na charitní dílo.

5. Ve středu se koná setkání seniorů i neseniorů– začátek v 19:00 hod. na faře, téma: ctnosti.

6. Farní a ekumenický ples se bude konat v sobotu 12.1. Vstupenky se prodávají v zákristii a na faře.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti. Děkujeme těm, kteří jakkoliv vypomohli při svátkách.

Přejeme hezkou vánoční neděli, dobrou pohodu a zdraví, štěstí i vůbec požehnání požehnání do nového roku!

Ke stažení: Svatek-Svate-rodiny.doc, 31 kB


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |