Hlavní menu:


Svátek svaté rodiny

28.12.2009, autor: Škoda Kamil, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 27. prosince 2009

1. Dnes slavíme Svátek SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

2. V týdnu oslavíme tyto svátky a památky:
Pondělí: Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Úterý: Připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Čtvrtek: Připomínka sv. Silvestra I., papeže
Pátek: Oktáv Narození Páně: SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek (s povinnou účastí na mši sv.)
Sobota: Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

3. Příští neděle je 2. neděle po Narození Páně

4. Pořad bohoslužeb v tomto týdnu budou v pravidelném pořádku kromě těchto dní:
ve čtvrtek (31. 12.) budou odpoledne zpívané slavnostní nešpory z vigilie Slavnosti Matky Boží, Panny Marie, a to v 15:30 hod. Po nich bude slavena mše sv. už v 16:00, při které poděkujeme Pánu Bohu za uplynulý rok. Vše v arciděkanském kostele. Večerní mše sv. se nekoná.

V pátek (1. 1. 2010) na Slavnost Matky Boží, Panny Marie platí nedělní pořad bohoslužeb. (mše sv. v arciděkanském kostele v 9:00 a 10:30, na sídlišti v 16:00 a v kostele sv. Jana Nepom. v 18:00)

5. Sbírka z minulé neděle vynesla 14 638,- Kč.

6. Tento pátek je prvním pátkem v měsíci.

7. Naše farnost pořádá poutní zájezd do Lurd, Arsu a La Salette. Pouť se bude konat ve dnech 9. 5. – 16. 5. 2010. Cena: 7 900,- Kč. Přihlašovat se je možné v sakristii nebo na faře.

8. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary, i ještě za pomoc při vánoční výzdobě kostelů a jejich úklid.

Přejeme vám všem neděli plnou radosti z narození našeho Spasitele a také požehnání do posledního týdne tohoto roku.

Ke stažení: ohlášky , 112 kB


Biblický citát na dnešní den
Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé. (Mt 10, 8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |