Hlavní menu:


Výročí posvěcení kostela

24.10.2009, autor: Škoda K., kategorie: Ohlášky
ohlášky

Ohlášky 25. října 2009

1. Dnes slavíme výročí posvěcení kostela.

2. V týdnu budeme slavit tyto památky a svátky:
Středa: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Sobota: Sv. Wolfganga, biskupa

3. Příští neděli budeme slavit slavnost Všech svatých. Tento den bude možné získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci.

4. Bohoslužby jsou v pravidelném pořádku.

5. V sobotu 31. října bude v Bičíkově kapli na starém hřbitově od 14:00 hod. sloužena zádušní mše sv. za všechny věrné zemřelé. Po mši sv. následuje průvod hřbitovem s litaniemi.

6. Sbírka z minulé neděle byla věnována na misie a vynesla 15 673,- Kč.

7. Tento čtvrtek se bude konat biblická hodina. Společně se zamyslíme nad Božím slovem.

8. Farnost sv. Jakuba v Mnichově Hradišti zve na poslech interpretace gregoriánského chorálu souborem Schola Gregoriana Pragensis. Koná se tuto sobotu. Začátek v 18:00 hod. Cena vstupenek 100,-Kč, v předprodeji 80,-Kč.

9. Pro rodiny s dětmi i samotné děti se nabízí možnost společného pobytu o podzimních prázdninách na Bozkovské faře. Spolu se skauty je možné poznávat krásnou okolní přírodu, účastnit se drakiády i jiných her. Podrobnosti o přihlášení naleznete na nástěnce. Informace je možné si také vzít na stolečku arciděkanského kostela.

10. Svatební oznámení: pan Martin Lessej, nar. 21. listopadu 1984 v Bardějově (Slovensko), syn Antona Lesseje a Viery rozené Štecové, a slečna Monika Sulíková, nar. 17. března 1987 v Bratislavě (Slovensko), dcera Mariána Sulíka a Xénie rozené Šurinové, si udělí svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou způsobit neplatnost manželství, je povinen ve svém svědomí tuto skutečnost nahlásit na farním úřadě. Modleme se za tyto snoubence.

11. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: ; ohlášky z Výročí posvěcení kostela, 112 kB


Biblický citát na dnešní den
Následují Beránka kamkoli jde. (Zj 14:4)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |