Hlavní menu:


Výročí posvěcení kostela

25.10.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní ohlášky

OHLÁŠKY 26. ŘÍJNA 2008

· Dnes prožíváme SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.

· V týdnu si připomeneme:
- V úterý je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů; je to také státní svátek.
- v pátek je památka sv. Wolfganga, biskupa;
- v sobotu je slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek;
- příští neděle je VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.

· Dnes je ve Vinci od 15:00 hod. poslední mše sv. v tomto roce.

· V týdnu bude pravidelný pořad bohoslužeb.

· V sobotu 1. listopadu bude sloužena od 14:00 hod. v Bičíkově kapli na starém hřbitově zádušní bohoslužba za všechny věrné zemřelé. Po ní bude následovat průvod na hřbitov a litanie. Večer od 17:00 pak bude v kostele sv. Jana Nepomuckého modlitba sv. růžence, po ní od 17:30 nešpory ze SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH a od 18:00 hod. mše svatá.

· Odpustky pro duše v očistci: V sobotu 1. 11. odpoledne a v neděli 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

· Sbírka z minulé neděle, která byla na misie, vynesla: 19 377,- Kč.

· Ve středu 29. 10. proběhne od 19:00 hod. na faře další setkání nad Biblí.

· Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

PŘEJEME VÁM VŠEM RADOSTNOU A POŽEHNANOU NEDĚLI I CELÝ NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN !

Ke stažení: Ohlášky v doc., 112 kB; Ohlášky v pdf., 80 kB


Biblický citát na dnešní den
Pane, co mám dělat? (Sk 22,10)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |