Hlavní menu:


Květná neděle

16.04.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 17. dubna 2011

1. Dnes slavíme Květnou neděli. Vstupujeme do Svatého týdne.

2. Ve Svatém týdnu budou bohoslužby pravidelně až do středy. Všechny večerní mše sv. již budou (kromě sobotních) v arciděkanském kostele (tzv. letní pořad bohoslužeb).

3. Na Zelený čtvrtek bude mše sv. (památka poslední večeře Páně) v 18:00 hod. v arciděkanském kostele. Po skončení mše sv. bude modlitba kompletáře a adorace v Getsemanské zahradě – asi do 22. hodiny.

4. Na Velký pátek – den přísného postu – se bude konat pro děti a mládež pobožnost křížové cesty pod vedením pana katechety Němečka. Křížová cesta povede městem a okolím. Sraz účastníků je ve 12:00 hod. na zastávce MHD „U soudu“ na náměstí Republiky. Ukončení křížové cesty se předpokládá kolem 14. hod. v arciděkanském kostele. Všichni jsou srdečně zváni!

Na Velký pátek bude arciděkanský kostel zcela otevřen od 14:30 hod.

Od 16:30 bude se konat pobožnost křížové cesty v parku u kostela sv. Havla (při nepřízni počasí v arciděkanském kostele).

Od 18:00 začnou v arciděkanském kostele Obřady Velkého pátku. Po jejich skončení bezprostředně následuje modlitba kompletáře.

Tento den nebudou žádné ranní bohoslužby.

5. Na Bílou sobotu bude od 9:00 hod po celý den otevřen arciděkanský kostel k uctění Božího hrobu. Prosíme, abyste se zapsali vzadu na stolečku ke stráži a hlídání kostela s Nejsvětější svátostí. Jinak by musel být kostel zavřený.

Od 19:00 se budeme modlit nešpory.

6. Ve 20:00 hod. začnou v arciděkanském kostele slavnostní obřady a mše sv. noční vigilie Zmrtvýchvstání Páně. Na začátku bohoslužby se shromáždíme před kostelem, kde začneme žehnáním ohně. Jiné bohoslužby tento den nebudou!

7. Příprava všech ministrantů na všechny tyto dny velikonočního tridua začíná 35 minut před začátkem každé bohoslužby. Přijďte prosím včas.

8. Příští neděli slavíme Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční. Mše sv. budou v 9:00 hod., v 10:45 hod. a večer v 18:00 hod. Při všech mších sv. se budou podle tradice na závěr žehnat pokrmy.

9. Mše sv. v okolí na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou tyto: Chotětov 13:30, Strenice 14:30, Vinec 15:00, Bezno 16:00.

10. V úterý se od 19:00 hod. koná přednáška křesťanské akademie na téma: „Křesťanství a ekonomie“. Zavítá mezi nás PhDr. Tomáš Sedláček. Místem setkání je jako obvykle modlitebna evangelické církve v Husově ulici. Všichni jste srdečně zváni.

11. Před bohoslužbami zpovídáme do středy (včetně).

12. Náboženství dětí bude dle pořádku v úterý i ve středu. Čtvrteční náboženství odpadá.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti.
Přejeme vám všem požehnanou neděli i celý svatý týden.

Ke stažení: ohlasky-kvetna-nedele-1.doc, 113 kB


Biblický citát na dnešní den
Všichni k němu přicházeli. (Mk 2,13)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |