Hlavní menu:


ohlášky 23. neděle v liturgickém mezidobí

05.09.2009, autor: k., kategorie: Ohlášky

Ohlášky 6. září 2009

1. Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí.

2. V týdnu budeme slavit tyto památky a svátky:
pondělí: sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
úterý: svátek Narození Panny Marie
středa: Sv. Petra Klavera, kněze
čtvrtek: Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
sobota: jména Panny Marie

3. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

4. Sbírka z minulé neděle vynesla 12 445,- Kč.

5. V týdnu bude pravidelný pořad bohoslužeb.

6. V úterý se budeme společně modlit růženec již od 17:00,
po něm od 17:30 následuje modlitba zpívaných mariánských nešpor.

7. Počínaje dnešním dnem se po večerní nedělní mši sv. bude pravidelně konat adorace před Nejsvětější svátostí oltářní.

8. V pátek 11. září se uskuteční od 10 hod. další setkání maminek v mateřském centru v Zálužanské ulici. Tématem tohoto setkání je beseda o pouti do Svaté Země. Všechny maminky jsou srdečně zvány.

9. Česko – Německý komorní orchestr pod vedením dirigenta Steffena Drabka vás srdečně zve na koncert. Na programu bude interpretace skladeb těchto skladatelů: A. Vivaldi, W. A. Mozart, J. J. Mouret, J. Mysliveček. Koncert se uskuteční v pátek 11. září od 19:00 hod. v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován na dokončení oprav interiéru kostela.

10. Tuto sobotu (tj. 12. září) od 19 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého bude slavena polská mše sv.

11. Prosíme rodiče všech dětí, aby během dneška či zítřka dopoledne přihlásili své děti do náboženství.
Rozpis náboženství je umístěn také ve vývěsce.
Přihlašovací archy na náboženství jsou v arciděkanském kostele u bočního vchodu na stolku.
Výuka všech skupin se zahajuje tento týden.

12. V neděli před sv. Václavem, tj. 27. září, výjde další číslo farního občasníku. Své příspěvky můžete posílat v elektronické podobě na mailovou adresu obcasnik@seznam.cz, nebo je odevzdat v sakristii či na faře. Uzávěrka příspěvků bude 20. září.

13. Svatební oznámení: pan Martin Lebeda, nar. 1. června 1981 v Mladé Boleslavi, syn Václava Lebedy a Růženy rozené Slavíkové, a Katarzyna Joanna Palys, nar. 16. září 1980 v Jaroslaviu (Polsko), dcera Jana a Terezy Sedlákových, si udělí svátost manželství.

Taktéž pan Jan Šindelka, nar. 15. března 1978 v Mladé Boleslavi, syn ing. Karla Šindelky a Mgr. Ivonny rozené Motlové, a Anna Bartošová, nar. 1. září 1986 v Praze, dcera MUDr. Miroslava Bartoše a MUDr. Vladimíry rozené Gédušové, si udělí dne 26. září svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou způsobit neplatnost manželství, je povinnen ve svém svědomí tuto skutečnost nahlásit na farním úřadě. Modleme se za tyto snoubence.

14. V úterý 8. září na svátek Narození Panny Marie začíná bezprostřední příprava na setkání se sv. otcem Benediktem XVI. v naší vlasti. Tato příprava bude spočívat v modlitbě novény. Kdo by se k ní chtěl připojit, je možné si brožury s texty novény zakoupit v sakristii. Chceme poprosit i o vaše osobní modlitby na úmysly tohoto setkání.

15. Jak víte, blíží se setkání se sv. otcem a s tím je spojeno mnoho příprav a velký počet těch, kteří se starají o to, aby mohlo setkání hladce proběhnout. Byli jsme proto požádáni, jestli bychom mohli také vypomoci, a to tak, že bychom doma napekli koláče a buchty právě pro ty, kteří mají na starosti program. Tyto „papežské buchty“ budeme vybírat na faře v pátek 25. odpoledne a v sobotu 26. dopoledne. Kdo můžete, pomožte prosím napéct!

16. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary. Děkujeme všem těm, kteří se o prázdninách podíleli na přípravě a realizaci farního a skautského tábora. Děkujeme také těm, kteří připravili včerejší farní den se všemi jeho aktivitami!

Přejeme vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: ohlasky-23.-nedele-v-liturgickem-mezidobi.doc, 119 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |