Hlavní menu:


poutní slavnost arciděkasnkého kostela

17.08.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 18. srpna 2013

Dnes slavíme mši sv. z poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Bude dnes ještě latinská mše sv. ve 14hod. v mimořádné formě ritu v arciděkanském kostele.
Památky a svátky tohoto týdne:
Pondělí: Sv. Jana Eudese, kněze
Úterý: Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Středa: Památka sv. Pia X., papeže
Čtvrtek: Památka Panny Marie Královny
Pátek: Sv. Růženy z Limy, panny
Sobota: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Příští neděle: 21. neděle v mezidobí. Příští neděli bude také mše sv. ve Vinci v 15hod.

1. Tento týden nebude mše sv. v pečovatelském domě.

2. Ve čtvrtek bude mše sv. také v 11hod., při níž se rozloučíme se zemřelou paní Libuší Logovou.

3. Na stolku uprostřed jsou tiskoviny: kromě obvyklých také časopis Milujte se a několik čísel křesťanského časopisu IN!, který je určen pro náctiletá děvčata. Tato čísla jsou starší a jsou zdarma.

4. Taktéž na stolku jsou připraveny přihlášky na náboženství pro děti a přihlášky ke svátosti biřmování.

5. Tuto sobotu bude ve farnosti Strenice pouť. Kostel je zasvěcen sv. apoštolu Bartolomějovi. Mše sv. začíná v 14:30. Po ní bude následovat komentovaná prohlídka kostela a jeho okolí a nakonec malé občerstvení. Všichni jste srdečně zváni na tuto malou poutní slavnost.

6. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné dary.
Děkujeme těm, kteří ze svého volného času připravovali a uskutečnili farní tábor.

Přejeme vám všem požehnaný prázdninový čas a hezkou neděli!

Ke stažení: 20.-nedele-v-mezidobi-poutni-slavnost-NPM.doc, 28 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |