Hlavní menu:
Události

22.04.2018 10:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

arciděkanský kostel

Bude jediná dopolední mše svatá.
V 10:00 bude při mši svaté udělovat svátost biřmování diecézní biskup Mons. Jan Baxant.

25.04.2018 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(206) 2Pa 14+15+16 * Iz 48, 12 nn; 49+50 * Př 20, 1 * Ř 9, 1-24

29.04.2018 10:30 [neděle], kategorie: Mateřské centrum

Stužkování dětí

arciděkanský kostel

Při dopolední mši sv. v 10:30 proběhne stužkování dětí, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání.

29.04.2018 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Začínají opět letní mše sv. ve Vinci každou poslední neděli v měsíci.


Biblický citát na dnešní den
Já jsem dobrý pastýř. (Jan 10,11)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |