Hlavní menu:
Události

27.05.2020 17:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Schůzka rodičů pro děti k 1. sv. přijímání

arciděkanský úřad
27.05.2020 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(236) Jb 12+13+14+15 * Jr 49, 23 nn; 50 * Př 21, 30 nn * 1K 15, 29 nn

28.05.2020 16:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Tichá adorace a odchod poutníků

arciděkanský kostel

Adorace tentokrát od 16:00,
17:00 odchod poutníků na cestu do Jablonného

30.05.2020 [sobota], kategorie: Jednorázové

Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

arciděkanský kostel

17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 1. NEŠPORY Seslání Ducha svatého
18:00 LUCENÁRIUM (svatodušní žehnání ohně), MŠE SVATÁ s prodlouženou bohoslužbou slova,
KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA
a OBNOVA BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ

31.05.2020 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Boží hod svatodušní

Biblický citát na dnešní den
Blaženější je dávat než dostávat. (Sk 20,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |