Hlavní menu:
Události

26.11.2017 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

arciděkanský kostel

9:00 slavná mše svatá se zpěvem scholy; adorace a svátostné požehnání více ...

29.11.2017 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - V.

03.12.2017 [neděle], kategorie: Jednorázové

I. NEDĚLE ADVENTNÍ/ Začíná nový církevní rok

arciděkanský úřad

Při hlavní mši svaté v 9:00 :
Žehnání adventních věnců
Zpívaná liturgie se zpěvem chrámové scholy a lidu - Staročeské roráty více ...

06.12.2017 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Trochu komplikované, ale kdo neví, ať se přijde zeptat. Pro jistotu: 1Pa = 1. Paralipomenon (1. kniha Kronik).
(199) 1Pa 26, 12 nn; 27 * Iz 30, 12 nn; 31+32; 33, 1-12 * Př 19, 17 * Ř 4, 13 nn


Biblický citát na dnešní den
Mrtví budou vzkříšeni. (Lk 20,37)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |