Hlavní menu:
Události

21.01.2019 17:00 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Mše svatá mimořádně

kostel sv. Jana Nepomuckého

Vzhledem k návazné bohoslužbě bude tato mše sv. v 17 hod.

21.01.2019 18:00 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Ekumenická bohoslužba s modlitbou za jednotu křesťanů

kostel sv. Jana Nepomuckého

Tato bohoslužba soustředí modlitby křesťanů našeho města. Tím se připojujeme k celosvětovému Týdnu modliteb za jednotu.

23.01.2019 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad
09.02.2019 19:00 [sobota], kategorie: Mládež

Farní ples 2019

sál Taneční školy Zita, nám. Míru 26

Biblický citát na dnešní den
Boží slovo je plné života. (Žid 4,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |