Hlavní menu:
Květen 2008

01.05.2008 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

státní svátek

bude navíc ranní mše sv. v 7:30 - kostel sv. Jana
večerní mše sv. v 18:00 zpívaná, májová pobožnost – arciděkanský kostel
po skončení: 2. nešpory slavnosti Nanebevstoupení

02.05.2008 [pátek], kategorie: Jednorázové

Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

pátek 2.5. - sobota 10.5.

Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha sv. První pátek v měsíci - po večerní mši sv. budou litanie k Nejsv. Srdci a svátostné požehnání

03.05.2008 [sobota], kategorie: Kalendárium

Svátek sv. Filipa a Jakuba

apoštolů
04.05.2008 19:00 [neděle], kategorie: Občasník

Uzávěrka Svatodušního čísla farního zpravodaje

Příspěvky odevzdejte na faře nebo v kostele, nejlépe však elektronicky pošlete na obcanik@seznam.cz

07.05.2008 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodinka

Fara

Čtení: Skutky apoštolů 13,46-52; Evangelium podle sv. Jana 14,27-31
Průvodní slovo bude mít p. Zajíčková a p. Levkaničová.

09.05.2008 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové
Přednáška o kardinálu Trochtovi

Přednáška o kardinálu Trochtovi

19:00, fara

P. Benno Beneš SDB, představený komunity salesiánů v Teplicích, bývalý provinciál salesiánů a misionář v Bulharsku, bude sloužit večerní mši sv. a po ní bude přednášet na faře o kardinálovi Trochtovi. Všichni jste srdečně zváni.

11.05.2008 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Hod Boží svatodušní - Letnice

Poslední den velikonoční doby.
Zítra pokračuje litugické mezidobí 6. týdnem.

13.05.2008 [úterý], kategorie: Kalendárium

Památka Panny Marie Fatimské

14.05.2008 14:00 [středa], kategorie: Koncert

VARHANY A BAS

17:00, arciděkanský kostel

pořádá nadace Nová šance

15.05.2008 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Večerní mši celebruje otec biskup Herbst

Arciděkanský kostel
15.05.2008 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie
Logo KA

Karel Herbst, světící pražský biskup

Sbor Československé církve evangelické

na téma: Saleziánská spiritualita, formace křesťanské mládeže

16.05.2008 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost sv. Jana Nepomuckého

7:30 ranní mše sv. s lid. zpěvem - kostel sv. Jana Nep.
17:30 (2.) nešpory slavnosti sv. Jana - kostel sv. Jana
18:00 večerní mše sv. poutní, slavná - kostel sv. Jana
litanie ke sv. Janu Nepomuckému

16.05.2008 [pátek], kategorie: Kalendárium

Slavnost sv. Jana Nepomuckého

kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, titulárního patrona kostela na Mírovém náměstí
16.05.2008 09:30 [pátek]

Setkání mateřského centra

m. centrum Sedmikráska, Zalužanská ulice
18.05.2008 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

po večerní mši svaté: latinské Loretánské litanie

21.05.2008 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

3. biblická hodinka

Fara

Čtení: První list Janův 1,5-2,2; Evangelium podle sv. Jana 15,18-21
Průvodní slovo bude mít p. Spišák.

22.05.2008 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Eucharistická oslava TĚLA A KRVE PÁNĚ

7:30 ranní mše svatá - kostel sv. Jana
18:00 večerní mše sv. slavná – arciděkanský kostel
po mši sv.: eucharistická pobožnost a svátostné požehnání
po skončení: 2. nešpory slavnosti Těla a krve P.

25.05.2008 [neděle], kategorie: Jednorázové

Přenesená slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Boží tělo

9:00 mše sv. slavná, následuje eucharistický průvod do parku u sv. Havla, adorace, Te Deum a svátostné požehnání
Nebude mše sv. v 10:30.

25.05.2008 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
29.05.2008 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

ke cti Sv. ZDISLAVY, hl. patronky litoměřické diecéze

po večerní mši sv. litanie ke sv. Zdislavě

30.05.2008 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

po večerní mši sv.: litanie k Nejsv. Srdci a svátostné požehnání

31.05.2008 [sobota], kategorie: Jednorázové

Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

poslední májová pobožnost
po skončení: 1. nešpory zítřejší neděle(9. v mezidobí)


Biblický citát na dnešní den
Ježíš je světlo. / Jesus is the light. Jn 8:12 (Jan 8,12 )
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |