Hlavní menu:
Duben 2011

09.04.2011 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Pomazání nemocných

kostel sv. Jana Nepomuckého

Při této večerní mši svaté bude udělována přihlášeným věřícím svátost pomazání nemocných. více ...

10.04.2011 10:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

nedělní mše svatá dětská

arciděkanský kostel

Celou tuto mši svatou bude provázet diecézní kapela VíBůh.

13.04.2011 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Pokračujeme se čtením 55. série:
(55) Lv 15; 16, 1-28 * Ž 40, 11 nn * Př 10, 13-14 * Mk 7, 1-23

17.04.2011 [neděle], kategorie: Jednorázové

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

Začátek Svatého týdne

8:15 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) - kostel sv. Jana Nepomuckého
8:45 - začátek u sv. Jana Nep., pak průvod do arciděkanského kostela
PAMÁTKA VJEZDU DO JERUZALÉMA:
SVĚCENÍ RATOLESTÍ, PRŮVOD a MŠE SV. S PAŠIJEMI
(Řeckokatolická liturgie začne se zpožděním.)
více ...

19.04.2011 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška

Sbor Českobratrské církve evangelické, Husova ul. 199/15

PhDr. Tomáš Sedláček: Křesťanství a ekonomie
více ...

21.04.2011 09:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Mše se svěcením olejů

Litoměřice, katedrála

Missa chrismatis se svěcením oleje nemocných, oleje katechumenů a křižma. Rovněž se obnovují sliby kněží.
Hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant.

21.04.2011 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

ZELENÝ ČTVRTEK

Památka poslední večeře Páně - arciděkanský kostel

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE
PRŮVOD: PŘENESENÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z temných hodinek Zeleného čtvrtku
asi do 22:00 ADORACE (modlitba s Ježíšem v Getsemanské zahradě)
více ...

22.04.2011 [pátek], kategorie: Jednorázové

VELKÝ PÁTEK (den přísného postu)

Památka umučení Páně - arciděkanský kostel

Ranní bohoslužby se nekonají.
Od 14:30 bude otevřen kostel.
16:30 KŘÍŽOVÁ CESTA v parku u sv. Havla (při nepříznivém počasí: arc. kostel)
18:00 OBŘADY NA PAMÁTKU UMUČENÍ PÁNĚ: BOHOSLUŽBA SLOVA S PAŠIJEMI, PŘÍMLUVY, UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE a SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z temných hodinek Velkého pátku více ...

23.04.2011 [sobota], kategorie: Jednorázové

BÍLÁ SOBOTA

během dne - arciděkanský kostel

Od 9:00 do skončení nešpor (asi 19:30) je otevřen Boží hrob, věřící mají příležitost k uctění.
Žádné bohoslužby (ani na sídlišti) se během dne nekonají !!!
19:00 NEŠPORY(Večerní chvály) se čtením temných hodinek Bílé soboty

23.04.2011 20:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Noční vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (B. sobota večer)

arciděkanský kostel

OBŘADY ŽEHNÁNÍ OHNĚ, PŘÍPRAVA VELIKONOČNÍ SVÍCE a PRŮVOD do kostela, VELIKONOČNÍ CHVALOZPĚV, BOHOSLUŽBA SLOVA a KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA,
EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA (Mše svatá) více ...

24.04.2011 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

MŠE SVATÉ v 9:00, 10:45 (arciděkanský kostel) a 18:00 (arciděkanský kostel)
8:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) – arciděk. kostel
9:00 MŠE SVATÁ slavná SE SVĚCENÍM POKRMŮ– arciděk. kostel
více ...

24.04.2011 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
25.04.2011 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Velikonoční pondělí

Pořad bohoslužeb: nebudou Laudy v 8:30 ani mše sv. v 10:30 !
Mše sv. pouze v 9:00 a 18:00 (arciděkanský kostel)

27.04.2011 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Na pořadu budou čtení z 56. série:
(56) Lv 16, 29 nn; 17+18 * Ž 41 * Př 10, 15-16 * Mk 7, 24 nn; 8, 1-10


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Žl 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |