Hlavní menu:
Květen 2011

01.05.2011 [neděle], kategorie: Jednorázové

Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ (II. velikonoční)

arciděkanský kostel

Dnes a po celý měsíc květen po večerní mši svaté následuje májová pobožnost.

04.05.2011 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ke cti SV. VOJTĚCHA, biskupa a mučedníka

arciděkanský kostel

Svátek sv. Vojtěcha jsme v liturgii oslavit letos nemohli (Bílá sobota). Připomeneme si tedy tohoto světce nyní.

08.05.2011 10:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

Stužkování dětí

arciděkanský kostel

Při dězské mši svaté proběhne stužkování dětí, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání.

10.05.2011 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

Přednáška Křesťanské akademie

Sbor Českobratrské církve evangelické, Husova ul. 199/15

Jindřich Halama: Je práce požehnáním nebo prokletím? / Svoboda v konzumní společnosti
více ...

11.05.2011 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Na pořadu jsou čtení 57. série:
(57) Lv 19; 20, 1-21 * Ž 42 * Př 10, 17 * Mk 8, 11 nn

15.05.2011 18:45 [neděle], kategorie: Jednorázové

Latinské Loretánské litanie

arciděkanský kostel

Gregoriánský chorál: IN HONOREM BEATAE MARIAE VIRGINIS (ke cti blahoslavené Panny Marie)
více ...

16.05.2011 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Poutní slavnost SV. JANA NEPOMUCKÉHO

kostel sv. Jana Nepomuckého

Všechny bohoslužby v kostele sv. Jana:
7:30 ranní mše sv. poutní
17:00 modlitba sv. růžence
17:30 (2.) nešpory slavnosti sv. Jana
18:00 večerní mše sv. poutní, slavná
po mši sv. litanie ke sv. Janu Nepomuckému

20.05.2011 19:00 [pátek], kategorie: Koncert

Koncert duchovní hudby

arciděkanský kostel

Závěrečný ročníkový koncert duchovní hudby ZUŠ. Na varhany zahraje Jana Veselá známé i méně známé skladby Mozarta, Handela, Bacha aj.

21.05.2011 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Setkání rodin

arciděkanský úřad

Setkání rodin - zájemců o společenství

23.05.2011 18:00 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Zádušní mše svatá

arciděkanský kostel

Zádušní mše sv. k 1. výročí úmrtí Mons. Josefa Koukla, litoměřického biskupa

25.05.2011 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Na programu je 58. série čtení z Písma:
(58) Lv 20, 22 nn; 21; 22, 1-20 * Ž 43 * Př 10, 18 * Mk 9, 1-29

27.05.2011 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Večerní mše sv. mimořádně

kostel sv. Jana Nepomuckého
27.05.2011 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

NOC KOSTELŮ v Mladé Boleslavi

oba naše kostely (arciděkanský kostel i kostel sv. Jana Nep.) a dalších 6 objektů

Program Noci kostelů běží od 18 do 24 hod. Vše najdete v sekci Aktuality ze dne 1.5.2011

29.05.2011 09:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

Svátost BIŘMOVÁNÍ

arciděkanský kostel

Bude jediná dopolední mše svatá v 10:00.
9:30 ranní chvály (laudy)
10:00 mše svatá s udělováním biřmování (bisk. Mons. Jan Baxant)

29.05.2011 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
30.05.2011 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze

arciděkanský kostel

Po večerní mši svaté budou litanie ke sv. Zdislavě.

31.05.2011 [úterý], kategorie: Jednorázové

Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

arciděkanský kostel

17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18.00 MŠE SVATÁ zpívaná
poslední MÁJOVÁ POBOŽNOST


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Žl 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |