Hlavní menu:
Březen 2013

02.03.2013 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Mše svatá na první sobotu v měsíci

kostel sv. Jana Nepomuckého
05.03.2013 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

Přednáška Křesťanské akademie

Sbor Českobratrské církve evangelické, Husova ul. 199/15

Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c.: Příčiny současné morální krize
P. Piťha již bude také (kon)celebrovat večerní mši svatou u sv. Jana N. od 18 hod. více ...

06.03.2013 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Uvažujeme o textech ze 104. série:
(104) Joz 9, 3 nn; 10 * Ž 83 * Př 13, 4 * Lk 16, 19 nn; 17, 1-10

10.03.2013 [neděle], kategorie: Jednorázové

IV. NEDĚLE POSTNÍ

Lætare

Při mši svaté v 9:00 proběhne SKRUTINIUM s obřadem pro čekatele křtu. Totéž další neděli v 18:00.

13.03.2013 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry

arciděkanský úřad
16.03.2013 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Postní duchovní obnova

kostel sv. Jana Nepomuckého/ fara

Obnovu povede R.D. Mgr.ThLic. Miloslav Paclík, kněz působící ve Studenci u Nové Paky.
Program začíná v 10 hod. kostele, pokračuje beseda na faře.

17.03.2013 14:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá v mimořádné fromě římského ritu

arciděkanský kostel

Tato mše svatá je sloužena na základě listu Motu proprio o užívání římské liturgie (z r. 2007 vydaného Sv. otcem Benediktem XVI.)

19.03.2013 [úterý], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE P. MARIE

7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana Nep.
večer vše: arciděkanský kostel
17:00 Modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ slavná
Zpívaná liturgie se zpěvem chrámové scholy

20.03.2013 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Na pořadu jsou čtení 105. série:
(105) Joz 11+12 * Ž 84 * Př 13, 5-6 * Lk 17, 11 nn

22.03.2013 [pátek], kategorie: Mládež

Diecézní setkání mládeže

Litoměřice

Dnes večer a zítra

24.03.2013 [neděle], kategorie: Jednorázové

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

Začátek Svatého týdne

8:15 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) - kostel sv. Jana Nepomuckého
8:45 - začátek u sv. Jana Nep., pak průvod do arciděkanského kostela
PAMÁTKA VJEZDU DO JERUZALÉMA:
SVĚCENÍ RATOLESTÍ, PRŮVOD a MŠE SV. S PAŠIJEMI
(Řeckokatolická liturgie začne se zpožděním.)
více ...

25.03.2013 [pondělí], kategorie: Kalendárium

pondělí Svatého týdne

Slavnost Zvěstování Páně se letos překládá na pondělí 8.dubna
27.03.2013 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry

arciděkanský úřad
28.03.2013 09:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Mše se svěcením olejů

Litoměřice, katedrála

Missa chrismatis se svěcením oleje nemocných, oleje katechumenů a křižma. Rovněž se obnovují sliby kněží.
Hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant.

28.03.2013 14:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

úklid kostelů

sraz: v arciděkanském kostele
28.03.2013 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

ZELENÝ ČTVRTEK

Památka poslední večeře Páně - arciděkanský kostel

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE
PRŮVOD: PŘENESENÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z temných hodinek Zeleného čtvrtku
asi do 22:00 ADORACE (modlitba s Ježíšem v Getsemanské zahradě)

29.03.2013 [pátek], kategorie: Jednorázové

VELKÝ PÁTEK (den přísného postu)

Památka umučení Páně - arciděkanský kostel

Ranní bohoslužby se nekonají.
Od 14:30 bude otevřen kostel.
16:30 KŘÍŽOVÁ CESTA v parku sv. Havla (při nepříznivém počasí v arciděk. kostele
18:00 OBŘADY NA PAMÁTKU UMUČENÍ PÁNĚ: BOHOSLUŽBA SLOVA S PAŠIJEMI, PŘÍMLUVY, UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE a SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z temných hodinek Velkého pátku více ...

30.03.2013 [sobota], kategorie: Jednorázové

BÍLÁ SOBOTA

během dne - arciděkanský kostel

Od 9:00 do skončení nešpor (asi 18:30) je otevřen Boží hrob, věřící mají příležitost k uctění.
Žádné bohoslužby (ani na sídlišti) se během dne nekonají !!!
18:00 NEŠPORY (Večerní chvály) se čtením temných hodinek Bílé soboty

30.03.2013 19:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Noční vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (B. sobota večer)

arciděkanský kostel

19:00 OBŘADY ŽEHNÁNÍ OHNĚ, PŘÍPRAVA VELIKONOČNÍ SVÍCE a PRŮVOD do kostela, VELIKONOČNÍ CHVALOZPĚV, BOHOSLUŽBA SLOVA a KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA,
EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA (Mše svatá) více ...

31.03.2013 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - Boží hod velikonoční

ZAČÍNÁ LETNÍ ČAS !!!

8:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) – arciděk. kostel
9:00 MŠE SVATÁ slavná SE SVĚCENÍM POKRMŮ – arciděk. kostel
10:45 MŠE SVATÁ pro rodiny s dětmi - arciděk. kostel
16:00 MŠE SVATÁ na severním sídlišti (Dům s peč. službou)
18:00 MŠE SVATÁ večerní - kostel sv. Jana Nep. více ...


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Žl 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |