Hlavní menu:
Květen 2014

01.05.2014 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Májové pobožnosti

Po celý měsíc květen bude vždy po mši svaté od pondělí do soboty májová pobožnost.

05.05.2014 [pondělí], kategorie: Kalendárium

Začíná Týden modliteb za duchovní povolání

od 5. do 11. května

Denně se budeme modlit za povolání mladých lidí k duchovnímu a řeholnímu životu.

06.05.2014 19:00 [úterý], kategorie: Mládež

Setkání rodičů dětí před 1. sv. přijímáním

arciděkanský úřad
07.05.2014 19:00 [středa], kategorie: Mládež

Příprava na biřmování

arciděkanský úřad

Setkání s bezprostřední přípravou před biřmováním

11.05.2014 [neděle], kategorie: Jednorázové

Světový den modliteb za duchovní povolání

Neděle Dobrého pastýře - IV. neděle velikonoční
14.05.2014 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Pokračujeme s texty 134. série. Předpokládá se vždy předběžné přečtení doma.
(134) 1S 15+16 * Ž 110 * Př 15, 8-10 * J 8, 1-20

16.05.2014 18:00 [pátek], kategorie: Pouť

Poutní slavnost SV. JANA NEPOMUCKÉHO

kostel sv. Jana Nepomuckého

18:00 večerní mše sv. poutní
po mši sv. litanie ke sv. Janu Nepomuckému

18.05.2014 09:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Svátost BIŘMOVÁNÍ

arciděkanský kostel

Svátost biřmování udělí při mši sv. v 9:00 biskup Mons. Jan Baxant.
Nebude mše svatá v 10:30!

18.05.2014 14:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá v mimořádné fromě římského ritu

arciděkanský kostel
21.05.2014 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem víry

arciděkanský úřad
23.05.2014 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Mše svatá mimořádně

arciděkanský kostel

Večerní mše svatá bude mimořádně již od 17 hod.

23.05.2014 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

NOC KOSTELŮ v Mladé Boleslavi

kostel sv. Havla, arciděkanský kostel, kostel sv. Jana Nepom. a další objekty

Program Noci kostelů běží od 18 do 24 hod.
V 18:00 se bude konat Ekumenická bohoslužba - v kostele sv. Havla (u kruhového objezdu).
Celý program najdete s sekci Články.

25.05.2014 14:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Mění se začátek mše svaté: 14:00.

28.05.2014 07:30 [středa], kategorie: Jednorázové

Mše svatá mimořádně

kostel sv. Jana Nepomuckého

Mše svatá bude kvůli večerními koncertu mimořádně už ráno, a to v kostele sv. Jana.

28.05.2014 17:00 [středa], kategorie: Koncert

Benefiční koncert

arciděkanský kostel

Koncert duchovní hudby na podporu střediska NADĚJE (15 let trvání) více ...

29.05.2014 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

arciděkanský kostel

Ranní mše svatá nebude.
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18.00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ slavná
MÁJOVÁ PBOŽNOST

30.05.2014 [pátek], kategorie: Jednorázové

Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

pátek 30.05. až sobota 7.6.2014

Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha svatého.

30.05.2014 [pátek], kategorie: Jednorázové

Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze

arciděkanský kostel

Po večerní mši svaté budou LITANIE KE SV. ZDISLAVĚ.

31.05.2014 [sobota], kategorie: Jednorázové

Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE


Biblický citát na dnešní den
Hospodin je se mnou jako silný bojovník. (Jer 20,11)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |